Jump to content

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ


theguest

Recommended Posts

Τίτλος:
ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ (ΤΑ)
Σενάριο/Kείμενα:
Διάφοροι
Σχέδιο:
Διάφοροι
Hμερ. έκδοσης:
1958
Εξώφυλλα:
185 + 145 Οπισθόφυλλα + 3 Εναλλακτικά ΕΔΩ ΛΙΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  (Λείπουν τα: 502, 504, 507, 513, 516, 524-526, 537, 540-541, 550, 552, 558-559, 568, 577-578, 582, 591, 599, 602, 618-620, 623-624, 628, 632, 638-641, 643, 645, 647, 650-652, 654, 657-658, 663, 671-673, 675, 682, 685, 687-689, 691-693, 696-698, 701, 704-705, 708, 712-713, 715, 717)
Τεύχη:
218
Κατηγορία:
Σειρά/Αυτοτελή
Είδος εντύπου:
Κόμικ
Βιβλιοδεσία:
Καρφίτσα
Περιεχόμενο:
Λογοτεχνικό
Περιοδικότητα:
Ποικίλη
Μέγεθος:
18.0 x 25.0
Σελίδες:
36
Χρώμα:
Έγχρωμο (ΕΓΧ)
Πρωτότυπος τίτλος:
Classics Illustrated Junior (Gilberton Publications, 1953)
Προέλευση:
Ποικίλη
Iστορίες στη βάση:
2
Τίτλος:
ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ (ΤΑ) (ΤΟΜΟΙ)
Σενάριο/Kείμενα:
Διάφοροι
Σχέδιο:
Διάφοροι
Hμερ. έκδοσης:
1968
Εξώφυλλα:
14 + 12 Οπισθόφυλλα + 2 Εναλλακτικά ΕΔΩ ΛΙΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  (Λείπουν τα: 7, 12)
Τόμοι:
16
Κατηγορία:
Σειρά/Αυτοτελή
Είδος εντύπου:
Κόμικ
Περιεχόμενο:
Λογοτεχνικό
Περιοδικότητα:
Ακανόνιστη
Μέγεθος:
17.5 x 24.5
Σελίδες:
132
Χρώμα:
Έγχρωμο (ΕΓΧ)
Πρωτότυπος τίτλος:
Classics Illustrated Junior (Gilberton Publications, 1953)
Προέλευση:
Ποικίλη

 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,282
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,870 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

MikraKlassikaEikonografhmena_0501.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0503.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0505.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0506.jpg

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ
(πρώτη περίοδος)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 1958 - ~1970


ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ / ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ἐκδότης εἶναι ἡ ἐταιρεῖα τῶν ἀδελφῶν Πεχλιβανίδη, Μ.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ καί ΣΙΑ ΑΕ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ λέγεται τό βιβλιοπωλεῖο τους ποῦ βρισκόταν Κοραῆ 8 στήν Ἀθήνα
τόσο συνυφασμένο μέ τίς ἐκδόσεις τους ποῦ ἀναφέρεται καταχρηστικά


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ἐβδομαδιαῖο εἰκονογραφημένο περιοδικό
(ἀρχικά δεκαπενθήμερο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΩΝ: 195 (+23) διαπιστωμένα
(τό νο.501 εἶναι τό πρῶτο τεῦχος καί τό νο.718 εἶναι τό τελευταῖο διαπιστωμένο τεῦχος)
(23 τεύχη εἶναι ἀνατύπωσις, καί παρουσιάζουν διπλή ἀρίθμηση,
δηλαδή τόν ἀριθμό τοῦ τεύχους ποῦ ἀνατυπώνουν καί τόν αὔξοντα ἀριθμό τῆς σειρᾶς)

ΜΕΓΕΘΟΣ: 18 Χ 25 ἑκ.

ΧΡΩΜΑ: ἔγχρωμο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR ,
ἀλλά καί ἑλληνικές δημιουργίες, ὅπως καί κάποιες ἄλλες μᾶλλον ἀπό εὐρωπαϊκές ἐκδόσεις τῶν μικρῶν κλασσικῶν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ὁ θαυμάσιος κόσμος τῶν παραμυθιῶν

ΣΕΛΙΔΕΣ: 36

ΤΙΜΗ: ΔΡΧ. 5

τά μικρά κλασσικά, στήν Ἑλλάδα, ἦρθαν μετά τά κλασσικά εἰκονογραφημένα, ὅπως ἔγινε καί μέ τήν ἀμερικάνικη ἔκδοση στήν ὁποία στηρίχτηκαν, δηλαδή τά CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR (δές μεθεπόμενο πόστ) ποῦ ἀκολούθησαν τά CLASSICS ILLUSTRATED,
κράτησαν μάλιστα καί τήν λογική τῆς ἀρίθμησης καί ξεκίνησαν μέ τό νο. 501
χωρίς ὅμως ἀντιστοιχία περιεχομένου μέ τήν ἀμερικάνικη ἔκδοση,
ἀνάλογα τό ἴδιο εἶχε συμβεῖ καί μέ τά κλασσικά εἰκονογραφημένα καί οἱ δύο σειρές εἶναι ἀλληλένδετες, μέ ἀρκετά ὑποτιμημένη/ἀγνοημένη τήν σειρά τῶν μικρῶν κλασσικῶν ποῦ θεωρεῖται ἀποκλειστικά παιδική!!!

θά ἔλεγα πώς εἶναι ἀπό τίς πολυπλοκότερες σειρές κόμικς λόγω τῶν διαρκῶν ἐπανατυπώσεων/ἐπανεκδόσεων καί τῆς ἔλλειψης ἀναγραφόμενης χρονολογίας ἔκδοσης
διακρίνω δύο περιόδους, τήν πρώτη τῶν 5 δραχμῶν καί τῶν πολλαπλῶν ἐπανεκδόσεων/μέρους ὅμως τῆς κανονικῆς ἔκδοσης (τέλη ‘50 - ἀρχές ’70)
καί τήν ξεκάθαρη κι ἀπλή, ἀλλά κι ἠμιτελή, δεύτερη τῶν 15-25 δρχ. (ἀρχές ’80)

ὅπως καί μέ τά «μεγάλα» κλασσικά ἔτσι καί μέ τά μικρά
ὁ Πεχλιβανίδης κάνει μία ἐξαιρετική τυπογραφικά ἔκδοση (ἡ ὁποία ὅμως ἀρχίζει νά φθίνει μετά ἀπό μερικά χρόνια),
μόνο ποῦ ὁ Πεχλιβανίδης ἔκανε γύρω στά 30 χρόνια γιά νά ἀναγράψει γιά πρώτη φορά χρονολογία πάνω σέ κάποια ἀπό τίς πολλές ἐκδόσεις του

πιστεύω πῶς τό νο.501 κυκλοφόρησε τήν πρώτη Ἰανουαρίου τοῦ 1958
ἐπειδή ὅμως εἶναι ἀδύνατον νά τό διασταυρώσω, θά περιμένω ἐναγωνίως τήν τεκμηριωμένη ἐπιβεβαίωση ἀπό συντροφικό μέλος
(ἐκτός κι ἄν μοῦ τό σιγουρέψουν ἄλλα φαντάσματα τοῦ παρελθόντος)

ἡ κυκλοφορία τά πρῶτα χρόνια ἦταν δεκαπενθήμερη καί μετά ἔγινε ἑβδομαδιαῖα,
τότε (νο.618) ἄρχισε να ἀνατυπώνει τά πρῶτα τεύχη κυκλοφορόντας κάθε ἑβδομάδα ἐναλλάξ ἕνα νέο τεῦχος καί μιά ἀνατύπωση
οἱ ἀνατυπώσεις εἶχαν καί τόν αὐθεντικό ἀριθμό καί τόν αὔξοντα ἀριθμό τῆς ἔκδοσης,
φτάσαμε ἔτσι αἰσίως στό νο.664 ὅταν καί ἄλλαξε τακτική καί πέρασε στίς ἀνατυπώσεις τῶν ΒΗΤΑ, δηλαδή σέ ἀνατυπώσεις μέ τόν αύθεντικό ἀριθμό καί τήν ἔνδειξη Β (δές ἐπόμενο πόστ)
ἔφτασε ἔτσι τουλάχιστον μέχρι τό νο.718 (τελευταῖο διαπιστωμένο τεῦχος)
(καί λέω τελευταῖο διαπιστωμένο γιατί θέλω νά πιστεύω πῶς ὑπάρχει κι ἄλλο)

ὅπως ἔγινε καί μέ τις ἄλλες σειρές τοῦ Πεχλιβανίδη
(κλασσικά εἰκονογραφημένα, γέλιο και χαρά, τά καλύτερα κόμικς, χονδρός λιγνός) λόγω τοῦ μεγάλου στόκ συνέχισαν νά κυκλοφοροῦν στά περίπτερα γιά ἀρκετά χρόνια μετά τό τέλος τῆς ἔκδοσῆς τους
ὅπως ἔγινε καί μέ τά «μεγάλα» κλασσικά, ὁ Πεχλιβανίδης δέν ἀρκέστηκε στά ἀμερικάνικα τεύχη ἀλλά τό κυριότερο καί σημαντικότερο ἦταν ὅτι ἔβαλε ἕλληνες δημιουργούς νά φτιάξουν πρωτότυπο ὑλικό (καί αὐτό ἀπαιτεῖ νομίζω ἕνα ἄλλο τόπικ)

τί εἶναι τά παραμύθια;
ὅλοι πάνω κάτω ἀντιλαμβανόμαστε τί εἶναι…
ἀλλά νά σᾶς πῶ…
ὑπερβατικές ἱστορίες χωρίς νομοτελειακές ἐξαρτήσεις
καί θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ἕνα ποιοτικό τους χαρακτηριστικό
τά παραμύθια ἔκ προοιμίου δέν εἶναι πιστευτά,
τά δεχόμαστε μέ χαρά χωρίς νά τά πιστεύουμε
μέ αὐτό τόν τρόπο τά παραμύθια γίνονται βασικό συστατικό μιᾶς ψυχικῆς μεταμόρφωσης
στίς μέρες μας, ὅπου οἱ γιαγιᾶδες ποῦ λένε παραμύθια σπανίζουν, ἀνακαλύπτουμε νέους τρόπους νά καλύψουν τό κενό
γιά ἐμᾶς ἐδῶ ποῦ συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα ἀναζητοῦμε αὐτή τήν ψυχική μεταμόρφωση αὐτός ὁ τρόπος λέγεται κόμικς

τά μικρά κλασσικά εἰκονογραφημένα εἶναι ἡ καθαρότερη μορφή αὐτοῦ τοῦ τρόπου

παρουσίαση ἀπό τόν φίλτατο φτςγρ πρόσφατης προσπάθειας ἐπανέκδοσῆς τους (ὡς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ)
ἀπό τήν μόντερν τάϊμς καθώς καί συμπληρωματικές πληροφορίες γιά τήν ἀμερικάνικη ἔκδοση ἀπό τόν ἀγαπητό μπόναντραγκ θά βρεῖτε κάπου ἐδῶ

Υ.Γ. θά ἤθελα, ἐπίσης, νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι πέρα ἀπό τήν προσωπική μου ματιά,
ὅλες οἱ πληροφορίες ποῦ παραθέτω σχετικές μέ χρονολογίες, ἀριθμό τευχῶν κ.λ.π.
προέρχονται ἀπό προσωπική μου ἔρευνα
καί παρουσιάζονται ἐδῶ γιά πρώτη φορά
(σαφῶς καί κοίταξα τόν Κ. Κάσση :thanks: , ὁ ὁποῖος δέν δίνει χρονολογία κυκλοφορίας, οὔτε σαφῆ ἀριθμό τευχῶν, παραθέτει ἀπλά τό νο. 718 ὡς τό τελευταῖο τεῦχος)
(ἐπίσης οὔτε οἱ Δ. Χανός :thanks: καί Ν. Ζωϊόπουλος :thanks: ἀναφέρουν
κάποια ἰδιαίτερη πληροφορία στά βιβλία τους)


edit by DJO: Το 1968, στα πλαίσια του γενικού ξεστοκαρίσματος της, ο Πεχλιβανίδης έβγαλε 7 τόμους με 4 τεύχη μέσα, χωρίς εξώφυλλα και χωρίς αριθμητική σειρά:
 

MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0002.j  MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0002z.  MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0004.j  MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0004z.

 

Ευχαριστούμε για τα υπόλοιπα εξώφυλλα τους Melandros, crc, Dream Factory, leonidio, DJO, tik, Judge Death, Han Solo, Σκρουτζ Μακ Ντακ, GreekComicFan, trelele, albert & PambosM.

Η παρουσίαση της Β' Περιόδου ΕΔΩ.

Η λίστα κυκλοφορίας ΕΔΩ.

:flower2::ballet:

 • Like 23
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,282
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,870 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

MikraKlassikaEikonografhmena_0506x.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0518x.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0520x.jpg

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

(πρώτη περίοδος) ἡ ἀνατύπωσις, γνωστή καί ὡς τά βῆτα

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ~1964 - ~1970

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ἐβδομαδιαῖο εἰκονογραφημένο περιοδικό (οὐσιαστικά ἀποτελεῖ μέρος τῆς κανονικῆς σειρᾶς)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΩΝ: 66 διαπιστωμένα βῆτα

 

ΜΕΓΕΘΟΣ: 18 Χ 25 ἑκ.

ΧΡΩΜΑ: ἔγχρωμο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR κυρίως,

ἀλλά καί ἑλληνικές δημιουργίες, ὅπως καί κάποιες ἄλλες μᾶλλον ἀπό εὐρωπαϊκές ἐκδόσεις τῶν μικρῶν κλασσικῶν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ὁ θαυμάσιος κόσμος τῶν παραμυθιῶν

ΣΕΛΙΔΕΣ: 36

ΤΙΜΗ: ΔΡΧ. 5

 

ἰστορικά ἀποτελοῦν μέρος τῆς βασικῆς σειρᾶς γιατί κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα στά νέα τεύχη μέ τίς καινούργιες ἱστορίες καί ἀναγγέλονται ἀπό αὐτά

θέλω να πῶ ὅτι ἔχουν μία πολύ συγκεκριμένη χρονολογική διαδοχή καί συνοχή

ὄχι ὅμως καί ἀριθμητική

δέν κυκλοφόρησαν μέ ἀριθμητική συνέχεια (α/α)

συμβατικά, μποροῦμε νά τά ταξινομήσουμε ἀριθμητικά

ἀλλά γιά νά τά ταξινομήσουμε χρονολογικά θά πρέπει νά ἔχουμε ὅλα τά τεύχη

 

ἔκδοτικά διαφέρουν ὡς πρός τό ἐσωτερικό τοῦ ἐξωφύλλου καί τοῦ ὁπισθοφύλλου καί ὡς πρός τό ὁπισθόφυλλο

 

:flower2::ballet:
 • Like 10
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,282
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,870 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

ἡ ἀμερικάνικη ἔκδοση τῶν CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ὀκτώβριος 1953 - Ἄνοιξη 1971

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: Albert Lewis Kanter /GILBERTON PUBLICATIONS

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΩΝ: 77

 

(τό νο.501 εἶναι τό πρῶτο τεῦχος καί τό νο.577 εἶναι τό τελευταῖο τεῦχος)

 

 

 

 

 

 

 

στήν Ἀμερική τά CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR ἀκολούθησαν τήν σειρά τῶν CLASSICS ILLUSTRATED,

ξεκίνησαν μέ τό νο. 501 καί ἀκολούθησαν ἐκδόσεις τους σέ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως εἶχε γίνει ἄλλωστε καί μέ τά CLASSICS ILLUSTRATED

ἡ σειρά ἐπανατυπωνόταν διαρκῶς μέχρι τό 1971

παρέλασαν ὅλοι οἱ μεγάλοι δυτικοί παραμυθᾶδες καί μερικοί ἀκόμα

ἀδελφοί Γκρίμμ, Κάρολος Περρῶ, Χάνς Κρίστιαν Ἄντερσεν, Φράνκ Μπάουμ, Ἰωσήφ Τζέϊκομπς καί ἄλλοι

σέ πολλά τεύχη μετά τό τέλος τῆς κύριας ἱστορίας ὑπῆρχε κι ἕνας μονοσέλιδος/δισέλιδος μῦθος τοῦ Αἰσώπου

 

πρόσφατα, μετά ἀπό 32 χρόνια ἀπό τήν τελευταῖα ἀνατύπωσή τους, ἄρχισαν νά ἐπανεκδίδονται ἀτάκτως ἀπό τόν οἶκο JACK LAKE PRODUCTIONS

ἀπό αὐτή τήν τελευταῖα ἔκδοσή τους εἶναι καί τά ἐξώφυλλα ποῦ σᾶς παραθέτω

 

τά ἐξώφυλλα τῶν νο. 501, 502, 503

 

 

post-4723-1214441548_thumb.jpg  post-4723-1214441572_thumb.jpg  post-4723-1214441606_thumb.jpg

 

 

 

:flower2::ballet:

 

 • Like 10
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

 • Member ID:  1,271
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  715
 • Content Count:  3,477
 • Reputation:   20,232
 • Achievement Points:  3,534
 • Days Won:  16
 • With Us For:  6,227 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Τα σέβη μου :clap2::respect:

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  3,930
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  722
 • Content Count:  12,977
 • Reputation:   104,416
 • Achievement Points:  12,996
 • Days Won:  138
 • With Us For:  5,984 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  66

Μπράβο Γιώργο, τι άλλο να πούμε! :respect:

 

:clap2: :clap2: :clap2:

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  1
 • Group:  Root Admin
 • Topic Count:  1,711
 • Content Count:  9,032
 • Reputation:   64,223
 • Achievement Points:  8,896
 • Days Won:  155
 • With Us For:  6,375 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  61

Υπέροχο αφιέρωμα Γιώργο, μια μοναδική μελέτη πάνω σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τίτλο :clap2::respect:

 

Μπράβο στην υπομονή και επιμονή σου για να τελειώσεις ένα τέτοιο θέμα :awesome:

 

:respect:

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  277
 • Group:  Root Admin
 • Topic Count:  1,671
 • Content Count:  28,464
 • Reputation:   189,988
 • Achievement Points:  27,559
 • Days Won:  758
 • With Us For:  6,310 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  51

Ἀπλά Ὑπέροχος :respect:

 

:cheers5:

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  1,790
 • Group:  Members
 • Topic Count:  129
 • Content Count:  7,045
 • Reputation:   26,411
 • Achievement Points:  7,377
 • Days Won:  23
 • With Us For:  6,174 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Τα συγχαρητήριά μου για μία καταπληκτική παρουσίαση μίας καταπληκτικής σειράς! :respect::clap2: Ευχαριστώ! :thanks::beer:

 • Like 1
 • Respect 2
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,271
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  501
 • Content Count:  2,447
 • Reputation:   13,211
 • Achievement Points:  2,462
 • Days Won:  11
 • With Us For:  5,933 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  43

10000 μπράβο. Εξαιρετική δουλειά για ένα τόσο δύσκολο θέμα. Προχώρα ακάθεκτος.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 • Member ID:  1,271
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  715
 • Content Count:  3,477
 • Reputation:   20,232
 • Achievement Points:  3,534
 • Days Won:  16
 • With Us For:  6,227 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

"Ο κεφτές που το σκασε" :lol: Αυτό είναι σίγουρα παραμύθι :lol:

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  556
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,537
 • Content Count:  22,474
 • Reputation:   120,950
 • Achievement Points:  22,479
 • Days Won:  791
 • With Us For:  6,285 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Ο κεφτές είναι ό,τι πιο cult έχω ακούσει σε τίτλο ελληνικής έκδοσης!!! Και όχι, δε διαβάζεται, κυρίως λόγω του μετριότατου σκίτσου που έχει (από το οποίο πάσχει η πλειοψηφία των τελευταίων νούμερων της σειράς)

 

 

:beer5: crc!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  2,414
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  206
 • Content Count:  5,709
 • Reputation:   45,619
 • Achievement Points:  5,806
 • Days Won:  48
 • With Us For:  6,115 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  37

Βέβαια όταν είσαι 7 χρονών δεν σε νοιάζει και τόσο το σχέδιο, μια χαρά το διαβάζεις :P Είναι από τα λίγα της σειράς που θυμάμαι τόσο καλά, παρ' όλο που έχει περάσει ~ μία δεκαετία από την τελευταία φορά που το διάβασα.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  556
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,537
 • Content Count:  22,474
 • Reputation:   120,950
 • Achievement Points:  22,479
 • Days Won:  791
 • With Us For:  6,285 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Αργκ, όχι ρε συ, στην πρώτη 20άδα-30άδα ήταν τα πιο βαρβάτα!!! :NoNo: Ο κεφτές δε διαβάζεται, μονάχα ο τίτλος σου μένει... :P

 

 

(τελικά το σκάει από το πιάτο?)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

 • Member ID:  556
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,537
 • Content Count:  22,474
 • Reputation:   120,950
 • Achievement Points:  22,479
 • Days Won:  791
 • With Us For:  6,285 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: CLASSICS ILLUSTRATED JUNIOR ,

ἀλλά καί ἑλληνικές δημιουργίες, ὅπως καί κάποιες ἄλλες μᾶλλον ἀπό εὐρωπαϊκές ἐκδόσεις τῶν μικρῶν κλασσικῶν

 

[...]

 

ὅπως ἔγινε καί μέ τις ἄλλες σειρές τοῦ Πεχλιβανίδη

(κλασσικά εἰκονογραφημένα, γέλιο και χαρά, τά καλύτερα κόμικς, χονδρός λιγνός) λόγω τοῦ μεγάλου στόκ συνέχισαν νά κυκλοφοροῦν στά περίπτερα γιά ἀρκετά χρόνια μετά τό τέλος τῆς ἔκδοσῆς τους

ὅπως ἔγινε καί μέ τά «μεγάλα» κλασσικά, ὁ Πεχλιβανίδης δέν ἀρκέστηκε στά ἀμερικάνικα τεύχη ἀλλά τό κυριότερο καί σημαντικότερο ἦταν ὅτι ἔβαλε ἕλληνες δημιουργούς νά φτιάξουν πρωτότυπο ὑλικό (καί αὐτό ἀπαιτεῖ νομίζω ἕνα ἄλλο τόπικ)

 

Μετά από κάμποσο ψάξιμο, κάποιες παραπάνω πληροφορίες:

 

Στην Ελληνική Wiki λέει για τα Κλασικά Εικονογραφημένα τα εξής:

Η σειρά αυτή αποτέλεσε όχι μόνο πηγή πρόσθετης δημοτικότητας για τη σειρά των Κλασσικών, μα και μια έκδοση από την οποία πέρασαν αρκετά μεγάλα ονόματα της λογοτεχνίας και της εικαστικής. Βασική ευθύνη για τα κείμενα είχε ο Βασίλης Ρώτας, που διάλεγε και τα θέματα που θα κυκλοφορούσαν, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και η Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, η Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, η Ελένη Παπαδάκη και άλλοι. Όσον αφορά το σχεδιαστικό μέρος εδώ συνέβαλλαν αρκετοί γνωστοί γραφίστες και σχεδιαστές: Γιώργος Βακαλό, Μποστ (στο πρώτο του κόμικ με τον "Κωνσταντίνο Παλαιολόγο"), οι Κώστας Γραμματόπουλος, Παύλος Βαλασάκης, Γεράσιμος Λιβιεράτος, Τάκης Κατσουλίδης, Γιάννης Δραγώνας, Βασίλης Ζήσης, Αλκμήνη Γραμματοπούλου, Νίκος Καστανάκης και άλλοι.

 

Ο Μποστ έκανε μονάχα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο από τα Κλασικά.

 

Ο Παύλος Βαλασάκης είναι αυτός που έχει το καλύτερο σχέδιο, hands down. Όμορφη και συνάμα καθαρή γραμμή. Με άλλα λόγια αυτός έκανε όλες τις βαρβάτες "Ιστορίες του Ναστραντίν Χότζα" που ήταν εμπνευσμένες από τις κλασσικές ιστορίες του Ναστρεντίν Χότζα αλλά δοσμένες με άριστο τρόπο. Παίζει να είναι και η καλύτερη απόδοση των ιστοριών του Χότζα. Χαρακτηριστικό του σκίτσου του ήταν τα μάτια που ήταν πάντα απλές μαύρες κουκκίδες. Θα βρείτε 16 παιδικά βιβλία του εδώ. ;)

 

post-556-126438278525_thumb.jpg

 

Μετά έχουμε τον σκηνογράφο-ενδυματολόγο Γιώργο Βακαλό που το σκίτσο του το χαρακτηρίζει απίστευτη λεπτομέρεια στο περιβάλλον και τα κουστούμια αλλά χάρτινες εκφράσεις. Συγκρίνετε ένα έργο του με το εξώφυλλο από το τεύχος "Ο Κεφτές Που Το Έσκασε".

 

post-556-126437748944_thumb.jpg

 

Άλλος παλιός (κλασσικός) είναι ο Κώστας Γραμματόπουλος. Αυτός είχε κάνει όλα τα σχέδια στο κλασσικό Αλφαβητάριο! Φαίνεται έντονα στο σχέδιο του η επιρροή από τη χαρακτική. Βλ. "Περσέας Και Ανδρομέδα" και άλλα πολλά της Ελληνικής Μυθολογίας. Ίσως και να μην έκανε κανένα Μικρό Κλασικό.

 

Ο βραβευμένος Τάκης Κατσουλίδης είναι Μεσσήνιος ζωγράφος και χαράκτης εξού και το σχέδιό του είχε μια ζωγραφική ρευστότητα. Κάτι σαν τον Γιώργο Μπότσο αλλά με πιο "καθαρή" γραμμή. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από τον παρακάτω πίνακά του (μάλλον δεν έχει κάνει Μικρά Κλασικά αλλά μόνο Κλασικά):

 

post-556-126438031468_thumb.jpg

 

Ο Θέμος Ανδρεόπουλος είναι ο εικονογράφος του Μικρού Σερίφη και του Μικρού Κάου-Μπόυ ενώ έχει κάνει την εικονογράφηση στα Μικρός Ήρως 263-278.

 

Τώρα από τους υπόλοιπους... ο Γεράσιμος Λιβιεράτος είναι κλασσικός φιλόλογος, συγγραφέας και σκηνογράφος, ο Γιάννης Δραγώνας είναι σκηνογράφος, οι Αλκμήνη Νικολαΐδου-Γραμματοπούλου, Βασίλης Ζήσης, Γιώργος Μανωλίδης & Απόστολος Μπαρμπόγλου είναι ζωγράφοι.

 

Τέλος, τα μονοσέλιδα-δισέλιδα που συμπληρώναν την ύλη, δηλαδή "Ο Κόσμος Των Ζώων" και οι "Αισώπου Μύθοι" πρέπει να είναι από τα αυθεντικά ξένα CIJ.

 

Πηγές:

Κλασικά Εικονογραφημένα @ Βικιπαίδεια

Τα εικονογραφημένα τριών γενεών Ελλήνων

 

 

:beer6:

 • Like 13
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 • Member ID:  556
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,537
 • Content Count:  22,474
 • Reputation:   120,950
 • Achievement Points:  22,479
 • Days Won:  791
 • With Us For:  6,285 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

ΚΑΙ ΠΟΥ ΛΕΤΕ, τις προάλλες, μετά την "έκθεση" βιβλίου στην Κλαυθμώνος περάσαμε μια βόλτα από την Στοά του Βιβλίου. Και μαντέψτε τι στίβες είχε για πούλημα.... Ω ναι! Τους τόμους Κλασσικών και Μικρών Κλασσικών Α' Περιόδου (διπιστωμένοι: 7)! Αν και τσιμπημένοι (15 ο καθένας) πήρα 2 από Μικρά και 1 από Μεγάλα. Ο καθένας περιέχει 4 τεύχη χωρίς εξώφυλλα ούτε αριθμητική σειρά. Ούτε καν τα εξώφυλλα είχαν σχέση με το τι περιέχουν μέσα! Αναλυτικά:

 

Τόμος 2: Ο Γενναίος Ραφτάκος (Λεβεντοραφτάκος), Ο Μάγος Του Οζ, Ραπουνζέλ & Τα Τρία Δώρα

Τόμος 4: Το Αλογάκι Του Ιβάν, Ο Μολυβένιος Στρατιώτης, Το Αλατόβουνο, Χανς Ο Κουφιοκεφαλάκης

 

Εξού και έγινε και πινακάκι με τα εξωφυλλάκια και ενημερώθηκε και το πρώτο ποστ. :beer6::cheers:

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  2,414
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  206
 • Content Count:  5,709
 • Reputation:   45,619
 • Achievement Points:  5,806
 • Days Won:  48
 • With Us For:  6,115 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  37

Μιας και το ανέφερες, έχω κάποιους τόμους (από τα κανονικά κλασικά εικονογραφημένα, όχι τα μικρά), αλλά δεν ξέρω από ποια περίοδο είναι. Έχω μπερδευτεί, γι' αυτό δεν τους έχω αναφέρει καθόλου. Ο καθένας έχει 4 τευχάκια (απ' ό,τι φαίνεται από τη ράχη) και είναι οι υπ' αριθμόν 10 και 15. Έχω και έναν εμφανώς πιο καινούργιο, που είναι αρκετά πιο χοντρός και περιέχει τα τεύχη 1021 έως 1030. Μας ενδιαφέρουν καθόλου ? Έχουν αναφερθεί ξανά ή να σκανάρω εξώφυλλα ?

Edited by PhantomDuck
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  556
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,537
 • Content Count:  22,474
 • Reputation:   120,950
 • Achievement Points:  22,479
 • Days Won:  791
 • With Us For:  6,285 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Αχά! Οι 10 + 15 αν έχουν μέσα τεύχη χωρίς εξώφυλλα είναι της Α' Περιόδου. Ο άλλος ανήκει στη Β'. Ετοιμάζω διαχωρισμό των περιόδων. ;)

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

 • Member ID:  277
 • Group:  Root Admin
 • Topic Count:  1,671
 • Content Count:  28,464
 • Reputation:   189,988
 • Achievement Points:  27,559
 • Days Won:  758
 • With Us For:  6,310 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  51

θέλω να ξαναγίνω 7 χρονών και να χαίρομαι που τα βρίσκω στο περίπτερο, μου τα αγοράζουν και τα διαβάζω. Πολλά ζητάω? :)

 

:cheers5:

 • Like 14
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

 • Member ID:  1,790
 • Group:  Members
 • Topic Count:  129
 • Content Count:  7,045
 • Reputation:   26,411
 • Achievement Points:  7,377
 • Days Won:  23
 • With Us For:  6,174 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

Τι άραγε είναι αυτό το "Λεβάδεια" και "Εν όλω: 56" που γράφει με σφραγίδα και στυλό ο 9ος τόμος; Επάνω με στυλό εννοεί πως παρέδωσε κάπου 6 τεμάχια, ενώ 56 ήταν στο σύνολο που είχε, ξέρω γω, το παράρτημα του πρακτορείου της Λιβαδειάς;  :thinking:

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

72 εξωφυλλα/οπισθοφυλλα -Α Περιοδου- για το αρχειο:

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0503.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0505.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0509.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0510.jpg

 

Μεταφέρθηκαν στη βάση δεδομένων

 

 

Eξωφυλλο/οπισθοφυλλο τευχους 550/β  MikraKlassikaEikonografhmena_0550x.jpg  Μεταφέρθηκε στη βάση

 

 

23 εξωφυλλα.οπισθόφυλλα του τιτλου (Α περιοδος) για συμπληρωση-αντικατασταση στην βάση   :) Προστέθηκαν στη βάση

 

 

 

Eξωφυλλο/οπισθόφυλλο τευχους 512 για την βαση:  :)  Αντικαταστάθηκε

 

 • Like 5
 • Respect 1
 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

Εξωφυλλα/οπισθοφυλλα τευχων 524β,610,614,631,644 :)

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0524x.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0610.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0614.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0631.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0644.jpg 

 

Μεταφέρθηκαν στη βάση

 

 • Like 6
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

Εξωφυλλα/οπισθοφυλλα τευχων 627,648,656,667,670,676,677,694,716 :)

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0676.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0670.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0656.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0627.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0648.jpg  

 

Μεταφέρθηκαν στη βάση

 

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

Τευχη 525Β, 513_659, 621, 669, 681, 683, 690, 699

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0525x.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0621.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0683.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0690.jpg  Μεταφέρθηκαν στη βάση

 • Like 9
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

Tευχος 523 β εκδοση

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0523x.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0523y.jpg  Μεταφέρθηκαν στη βάση

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

 • Member ID:  30,583
 • Group:  Members
 • Topic Count:  192
 • Content Count:  2,328
 • Reputation:   17,385
 • Achievement Points:  2,545
 • Days Won:  33
 • With Us For:  3,372 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  

TΟΜΟΣ 2ος

Περιελαμβανει χωρις εξωφυλλα

-Ο γενναιος ραφτακος

-Ο μαγος του Οζ

-Ραπουνζελ

-Τα τρια δωρα

 

MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0002.j  MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0002z.  Μεταφέρθηκαν στη βάση

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  20,685
 • Group:  Administrator
 • Topic Count:  747
 • Content Count:  12,795
 • Reputation:   93,757
 • Achievement Points:  9,268
 • Days Won:  424
 • With Us For:  4,592 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  42

Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του τόμου #16 ανέβηκε στην βάση μας. :) 

 

MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0016.j  MikraKlassikaEikonografhmenaTomoi_0016z.

 

 

:beer:

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 • Member ID:  20,685
 • Group:  Administrator
 • Topic Count:  747
 • Content Count:  12,795
 • Reputation:   93,757
 • Achievement Points:  9,268
 • Days Won:  424
 • With Us For:  4,592 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  42

Τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα των τευχών #531, 534, 660, 702, 703, 711 ανέβηκαν στην βάση μας. :) 

 

MikraKlassikaEikonografhmena_0531.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0534.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0660.jpg  MikraKlassikaEikonografhmena_0703.jpg

 

 

:beer:

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.