Jump to content
Από τις 25/11 έως και τις 28/11 η ΛΕΦΙΚ και το e-shop της θα παραμείνουν κλειστά, λόγω του ATHENSCON.

theguest

Veterans
 • Posts

  168
 • Joined

 • Last visited

3 Followers

About theguest

 • Birthday August 11

Retained

 • Member Title
  ὁ καλεσμένος,γνωστός καί ὡς ὁ ἐπισκέπτης

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Country
  Uruguay

Recent Profile Visitors

2,518 profile views

theguest's Achievements

Ακόμα στο εξώφυλλο

Ακόμα στο εξώφυλλο (2/9)

1.3k

Reputation

 1. σόρρυ παιδιὰ γιὰ τὶς μεγάλες ἀπουσίες εἶναι ποὺ δὲν βλέπω φῶς καὶ χάνομαι στὸ σκοτάδι ἄς πᾶμε σὲ κάποιες ἀπαντήσεις σὲ ὅτι γνωρίζω ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἕνα τεῦχος μεταφραζόταν καὶ ἐκτυπωνόταν μιὰ φορά δὲν ὑπάρχει ἔνδειξη ὅτι κάτι ἄλλαζε/ἄλλαξε στὶς ἐπόμενες ἐκδόσεις ὅποιες ἀναθεωρήσεις ἤ διαφορὲς, ὑπῆρξαν μόνο στὸ ἐπιπλέον ὑλικὸ κάθε τεύχους κι ὄχι στὴν καθεαυτὴ ἱστορία τοῦ Λοῦκυ ἔτσι καὶ μὲ τὴν Μαμὰ Ντάλτον ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος εἶχε τὴν ἔμπνευση νὰ κάνει τὸ λέττερινγκ μὲ τὴν μικρογράμματη (πολυτονική) γραφή (τὸ ὁποῖο δὲν ἦταν ἐπίπονο μιᾶς καὶ τότε ἔτσι γράφαμε, ὅπως δὲν μοῦ εἶναι ἐπίπονο νὰ σᾶς γράφω πολυτονικά, ἐπίπονο θὰ ἦταν νὰ σᾶς γράφω μονοτονικά καὶ εἰδικὰ νὰ μὴν τονίζω τὰ μονοσύλλαβα, κάτι ποὺ μοῦ εἶναι ἐφιάλτης χαχαχα) ...ἔτσι μὲ τὴν μικρογράμματη γραφὴ ἔμεινε καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπόμενες ἐκδόσεις ὑποθέτω φυσικὰ γιατὶ δὲν ἔχω ὅλα τὰ τεύχη ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ ποὺ μᾶς φέρνει στὸ θέμα τοῦ Μπούφαλο Κρῆκ ἀτυχῶς φίλε κωνσταντινούπολη δὲν τὸ ἔχω κλὰψ κλὰψ κλάψ μετὰ χαρᾶς θὰ στὸ δάνειζα νὰ τὸ φωτοτυπήσεις λυπᾶμαι ποὺ σοῦ ἔδωσα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀναπαύεται στὴν θαλπωρὴ τῆς συλλογῆς μου τὸ ἀναζητῶ κι ἄν τυχὸν τὸ βρῶ πρὶν ἀπὸ σένα θὰ σὲ ἐνημερώσω ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ δῶρο μου ἰσχύει καὶ θὰ συναντηθοῦμε στὴν λέσχη γιὰ νὰ γνωριστοῦμε ἀπὸ κοντά καὶ νὰ τὸ πάρεις τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ἀδελφὸ ἀπετοῦσση ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ θἄθελα νὰ δώσω δῶρο, ἄν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει, κι ἕνα 10δραχμο Λοῦκυ, στὸν ἀγαπητὸ τίκ (κίτ) ἄνευ τοῦ ὁποίου τὸ πάθος καὶ συνεισφορά δὲν θὰ εἴχαμε φτάσει ὡς ἐδῶ ἐπίσης γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω τὸν συνοδοιπόρο ἀπετοῦσση γιὰ τὶς σβησμένες τιμὲς στὰ ἐξώφυλλα ποὺ παρατηροῦμε στὰ 12δραχμα (σίγουρα στὰ νο.29, νο31) ὑπάρχουν μᾶλλον σὲ ὅλα τὰ τεύχη μιᾶς καὶ αὐτὴ ἡ διόρθωση μοιάζει νὰ ἔγινε στὸ τυπογραφεῖο καὶ ναὶ ὑπάρχει ἄλλη μία στὸ νο.33 τοῦ τέταρτου κύκλου ὅπου ἔχει σβηστεῖ τὸ δρχ.25 καὶ στὴν θέση του ἔχει μπεῖ τὸ δρχ.30 ὄχι ὅμως καὶ ἐσωτερικὰ ποὺ γράφει δρχ.25 (τοὺς ἔφτανε ἡ ἐξωτερικὴ διόρθωση χαχαχα) ἀντίστοιχα στὸ νο.4 (ΜΑΡΤ. ᾽81) ἐξωτερικὰ ἀναγράφεται 40 δρχ. ἐνῶ ἐσωτερικὰ 35 δρχ. μὲ ἀπλὰ λόγια ἀποφάσιζαν γιὰ αὐξήσεις στὴν τιμὴ ἐνῶ κάποια τεύχη εἶχαν ἤδη πάει στὸ τυπογραφεῖο ὀπότε καὶ κάνανε διορθώσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς ἐπικρίνουμε συχνὰ τοὺς ἐκδότες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς γιὰ ἀσυνέπεια κακοτεχνίες προχειρότητα κ.ἄ. τελευταία ἔχω μάθει νὰ τοὺς δικαιολογῶ (ὄχι ὅλους χαχαχα) γιατὶ οἱ συνθῆκες δὲν ἦταν πάντα εὐνοϊκές γιὰ τὸ μόνο ποὺ θέλω νὰ ἀσκῶ κριτικὴ εἶναι γιὰ τὸ κατὰ πόσο βοήθησαν νὰ ὑπάρξει ἑλληνικὴ παραγωγὴ κόμικς κάτι ποὺ κάνω ἄλλωστε καὶ γιὰ τοὺς σημερινοὺς (ἐκδότες) στὴν περίπτωση βέβαια τοῦ Ἀνδρεόπουλου τοῦ Στρατίκη καὶ τῶν συναυτῶ ἡ δημιουργικότητα καὶ ἡ ὑψηλὴ αἰσθητικὴ εἶναι διαρκῶς παροῦσες ἄλλωστε καὶ τότε πολλοὶ δημιουργοὶ ἔπαιρναν στὰ χέρια τους καὶ τὴν ἐκδοτική τους τύχη (συνεχίζεται)
 2. ἀγαπημένοι φίλοι γειά σας θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὸν φλὸκ γιὰ τὴν πολύτιμη βοήθειά του καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ ἀπαντήσω στοὺς ὑπέροχους συνοδοιπόρους κωνσταντινούπολη καὶ ἀπετούσσης82 θὰ προσπαθήσω ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἀπαντήσω μέσα ἀπὸ μία σύνοψη ἔχουμε λοιπὸν πέντε ἐκδοτικοὺς κύκλους 195 διαπιστωμένα τεύχη (μᾶλλον ὑπάρχει ἀκόμα ἕνα ἀλλὰ δὲν ἔχει περάσει ἀπὸ τὰ χέρια μου) καὶ ὅπως ἔχω ἀναφέρει ἐξ᾽ἀρχῆς στὸ πρῶτο πρῶτο πὸστ 48 τίτλους πρώτης ἔκδοσης ποὺ τυπώνονται ξανὰ καὶ ξανὰ μὲ μικροδιαφορὲς στὴν ἐπιμέρους ὕλη ...παρατηροῦμε ὅμως ὅτι κανένας κύκλος δὲν φτάνει τὰ 48 τεύχη καὶ ἐδῶ οἱ κωνσταντινούπολη καὶ ἀπετούσσης82 ἔχουν πέσει διάνα ἔχουν βρεῖ ὅτι λείπει ἔνα τεῦχος καὶ ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ: ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ τοὺς χρωστάω λοιπὸν ἕνα Λοῦκυ Λοῦκ ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη σειρά (θά φροντίσω νὰ μὴν τὸ ἔχετε) τὸ ὁποῖο μὲ μεγάλη χαρὰ θὰ τοὺς δώσω γιὰ νὰ γνωριστοῦμε καὶ προσωπικά στὴν Λέσχη Φίλων Κόμικς ἐλπίζω κάποια στιγμὴ νὰ εἶναι ἐφικτὸ τὸ ραντεβοῦ μας τὶ ἔχει συμβεῖ λοιπόν μὲ τὸ Χρυσάφι στὸ Μπούφαλο Κρήκ; μὰ εἶναι ἀπλό ἤ τὸ ἔχασαν ἤ τὸ ξέχασαν (...ἤ κάτι ἄλλο ποὺ χρήζει ἀνακάλυψης χαχαχα) τὸ ¨λάθος¨ ἔχει συμβεῖ στὸν συναρπαστικὸ δεύτερο κύκλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε 42 τεύχη ἀντὶ 41 ἐκεῖ πρὸς τὸ τέλος του μπερδεύουν/ἀλλάζουν τὴν ἀρίθμηση σὲ σχέση μὲ τὸν πρῶτο κύκλο καὶ τὸ Χρυσάφι στὸ Μπούφαλο Κρήκ δὲν ξαναβγαίνει καὶ ἔκτοτε τὸ ¨λάθος¨ ¨διαιωνίζεται¨ καὶ φυσικὰ δὲν σκόπευαν νὰ τὸ ἐνσωματώσουν στὸ Ροντέο ὅπως ἔκανε ἀργότερα ἡ Μαμοῦθ γιατὶ τὸ κόστος τοῦ διπλασιασμοῦ τῶν σελίδων τοὺς ἦταν ἀπαγορευτικό καὶ τὰ 52 σελίδων τεύχη εἶναι στάνταρ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς σειρᾶς ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα 23 τεύχη καὶ κάτι ψιλά χαχαχα (θὰ ἐπιστρέψω ἐπὶ τοῦ προκειμένου) ὁπότε ἔχουμε καὶ ξαναλέμε 38 πρῶτα τεύχη ὁ πρῶτος κύκλος 4 πρῶτα τεύχη ὁ δεύτερος κύκλος 6 πρῶτα τεύχη ὁ τέταρτος κύκλος σύνολο 48 τίτλοι γιὰ νὰ μαζέψετε ἄν θέλετε νὰ ἔχετε ὅλους τοὺς τίτλους τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ στὴν μετάφραση τοῦ Στρατίκη χωρὶς νὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσετε κὰποια ἀριθμητικὴ σειρά οἱ ἑξῆς: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ ΑΡΙΖΟΝΑ Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ἐκτὸς κι ἄν ἔχετε ἐμμονὲς καὶ θέλετε νὰ μαζέψετε ὅλους τοὺς τίτλους ἀπὸ κάθε ἔκδοση χαχαχα αὐτὰ γιὰ τὴν ὥρα ἔχω κι ἄλλες ἐκκρεμότητες χαχαχα θὰ ἐπανέλθω γιὰ τὶς σβησμένες τιμὲς καὶ ἄλλα (συνεχίζεται)
 3. χαμός! ἐρχόμαστε κοντὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀγαποῦν τὸν Λοῦκυ μεγάλη χαρὰ παίρνω νὰ τὸ ξέρετε θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅπου μπορῶ καὶ σὲ ὅτι γνωρίζω καὶ νὰ τὸ ψάξουμε παρεοῦλα ὁρίστε ὅμως πρῶτα αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶχα ἐτοιμάσει (χωρὶς νὰ γνωρίζω τήν θερμή σας συμμετοχή) νάτος καὶ ὁ πέμπτος κύκλος !!! ἕνας κύκλος χωρὶς ἰδιαίτερες συγκινήσεις χωρὶς ἐκδοτικὴ πολυπλοκότητα εἶναι ἕνας κύκλος χωρὶς νέους τίτλους τὸ μόνο ποὺ γίνεται εἶναι νὰ ἀποχωρήσει ἡ οἰκογένεια Στρατίκη (τελευταῖο τεῦχος τους εἶναι τὸ νο.23) καὶ ἀπὸ τὸ τεῦχος νο.24 νὰ γίνει καὶ νὰ μείνει μόνος του, ἰδιοκτήτης καὶ ἐκδότης, ὁ Τάσος Ψαρόπουλος καὶ ἡ ANGLO-HELLENIC AGENCY του θὰ μείνει μόνος του γιὰ σχεδὸν ἑνάμιση χρόνο καὶ θὰ φτάσει νὰ διπλασιάσει τὴν τιμὴ τοῦ τεύχους ἀπὸ 50 δραχμὲς σὲ 100 καὶ ...θὰ κλείσει τὴν σειρὰ ἄδοξα; μᾶλλον ὄχι θὰ κάνει μιὰ ἐκδοτικὴ ἀνατροπὴ πυροτέχνημα στὸ τέλος καὶ θὰ κυκλοφορήσει δύο τεύχη ποὺ ἔχουν ἤδη ξαναβγεῖ μέσα στὸν ἴδιο κύκλο ἔτσι ὁ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ εἶναι τὸ νο.3 ἀλλὰ καὶ τὸ νο.39 καὶ οἱ 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ εἶναι τὸ νο.4 ἀλλὰ καὶ τὸ νο.40 σίγουρα ἔβλεπε τὸ τέλος νὰ ἔρχεται γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν τὴν λίστα μας 5ος ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΧ. ΔΕΚ. 1980 1 35 Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ ΙΑΝ. 1981 2 35 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΦΕΒ.1981 3 35 Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΑΡΤ. 1981 4 40 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΡ. 1981 5 40 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΜΑΪ. 1981 6 40 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ ΙΟΥΝ. 1981 7 40 ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΙΟΥΛ. 19781 8 40 Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ ΑΥΓ. 1981 9 40 ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΕΠΤ. 1981 10 40 Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΟΚΤ. 1981 11 40 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ ΝΟΕΜ. 1981 12 50 Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΔΕΚ. 1981 13 50 ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ ΙΑΝ. 1982 14 50 ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΦΕΒ.1982 15 50 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΜΑΡΤ.1982 16 50 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ ΑΠΡ. 1982 17 50 Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΜΑΪ. 1982 18 50 ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΟΥΝ. 1982 19 50 ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ ΙΟΥΛ.1982 20 50 ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΑΥΓ. 1982 21 50 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΣΕΠΤ. 1982 22 50 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ ΟΚΤ. 1982 23 50 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΟΕΜ.1982 24 60 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΔΕΚ. 1982 25 60 ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΙΑΝ. 1983 26 60 ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ ΦΕΒ. 1983 27 60 ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΜΑΡΤ. 1983 28 80 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΑΠΡ. 1983 29 80 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΑΪ. 1983 30 80 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΙΟΥΝ. 1983 31 80 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΙΟΥΛ. 1983 32 80 ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΑΥΓ. 1983 33 80 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΕΠΤ. 1983 34 90 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ ΟΚΤ. 1983 35 90 Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΝΟΕΜ. 1983 36 90 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΔΕΚ. 1983 37 90 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΙΑΝ. 1984 38 90 Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΦΕΒ. 1984 39 100 Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΜΑΡΤ. 1984 40 100 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ εἶναι τὸ νο.40 τὸ τελευταῖο τεῦχος; μοιάζει νὰ εἶναι ἀλλὰ βέβαιον δὲν εἶναι τὸ Δεκέμβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς (1984) κρατώντας τὴν παράδοση τῆς κυκλοφορίας νέων τίτλων μέσα στὶς γιορτὲς ἡ Μαμοῦθ Κόμιξ ξεκινᾶ τὴν δικιά της ἐκδοτικὴ περιπέτεια μὲ τὸν Λοῦκυ Λοῦκ καὶ τὶ αὐτὸ ἤτανε; τελειώνει ἐδῶ ἡ ἀφήγησή μας; φυσικὰ ὄχι ἔχουμε ἀφήσει κενὰ καὶ λεπτομέρειες μὲ τὰ ὁποία πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκτενέστερα χαχαχα γι’ αὐτὸ λοιπόν... (συνεχίζεται)
 4. κι ἔτσι φτάνουμε στὸν τέταρτο κύκλο τὸν μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλους μὲ συνολικὰ 47 τεύχη ὅπως εἴδαμε ὁ τρίτος κύκλος διακόπηκε ἀπότομα ὄχι ὅμως καὶ τυχαία εἶχαν τέσσερα νέα τεύχη στὰ χέρια τους τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1976 ἦταν στὸν ὀρίζοντα... τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἡ ἀγοραστικὴ δύναμη αὐξάνεται οἱ περισσότεροι ἐκδότες κόμικς τῆς ἐποχῆς ἔβγαζαν γιορταστικὰ τεύχη ἤ νέους τίτλους τὶς μέρες τῶν ἑορτῶν σοῦ λέει βγάλτα καὶ μιᾶς ποὺ θὰ βγάλουμε τέσσερις νέους τίτλους στὴν σειρά δὲν ξαναξεκινᾶμε τὴν ἀρίθμηση ἀπὸ τὸ νο.1; ἔτσι κι ἀλλιῶς τὴν ἔχουμε ψιλοχάσει καὶ στὸ παρελθὸν τὴν μπάλα μὲ τὴν ἀρίθμηση εὐκαιρία εἶναι ὅλοι οἱ νέοι ἀναγνῶστες μας νὰ ξεκινήσουν νὰ μαζεύουν τὴν σειρὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή καὶ γιὰ τοὺς παλιούς; γι’αὐτοὺς ποὺ μάζευαν τὴν σειρὰ ἔως τώρα; γι’αὐτοὺς θὰ ἀναγράφουμε τὴν παλαιὰ ἀρίθμηση στὸ ἐσωτερικό θὰ πρωτοτυπήσουμε γιὰ ἀκόμα μιὰ φορά! καὶ δὲν κάνουμε καὶ μιὰ μικρὴ αὔξηση στὴν τιμή; ἀπὸ 15 δραχμὲς σὲ 20 καινούργια τεύχη βγάζουμε! ...ἔτσι κι ἔγινε στὴν λίστα λοιπὸν ποὺ ἀκολουθεῖ ἀκολουθῶ ὅτι ἔγινε σὲ ὅσα τεύχη ἀναγραφόταν ἐσωτερικὰ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση τὴν ἀναγράφω, δίπλα στὸν ἐπίσημο ἀριθμὸ τοῦ τεύχους, σὲ παρένθεση κανείς μας ἄλλωστε, πιὰ, δὲν νομίζω νὰ θέλει νὰ χαθεῖ ἡ πολυπλοκότητα τῆς ἐκδοτικῆς περιπέτειας τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ πάντως ἕνα πράγμα ποὺ σίγουρα θὰ συναντήσετε, βρίσκοντας παλαιὰ τεύχη άναγνωστῶν ποὺ μάζευαν τότε τὸν Λοῦκυ Λοῦκ, εἶναι, σὲ πολλὰ ἐξώφυλλα τοῦ Λοῦκυ τοῦ συγκεκριμένου κύκλου, δίπλα στὸν ἀριθμὸ τοῦ τεύχους νὰ ἀναγράφεται μὲ στυλὸ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση ἀπὸ τότε πολλὰ παιδιὰ προσπαθοῦσαν νὰ ταξινομήσουν σὲ μιὰ σειρὰ ...τὴν σειρά ποιὸς ξέρει ἄν τὰ κατάφεραν; χαχαχα ὅπως σᾶς ἔχω ἤδη πεῖ σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο ἔχουμε ἕξι τίτλους ποὺ ἐκδίδονται γιὰ πρώτη φορά εἶναι τὰ τέσσερα πρῶτα νούμερα τὸ νο.25 ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ αὐτὸ στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν (καὶ αὐξάνει καὶ πάλι τὴν τιμὴ τοῦ περιοδικοῦ κατὰ πέντε δραχμές) καὶ τὸ νο.42 (ἄλλες πέντε δραχμὲς αὔξηση) μετὰ τὸ νο.42 σταματᾶ νὰ ἀναγράφεται καὶ ἐσωτερικὰ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση ὁπότε ἔχουμε καὶ λέμε, 6 νέοι τίτλοι καὶ 41 τοῦ ὁλοκληρωμένου δεύτερου κύκλου ἴσον 47, σύνολο 47 τίτλοι, δηλαδὴ ὅλοι ὅσοι βγῆκαν στὸν τέταρτο κύκλο σωστά; σωστὰ ἔτσι; τί; πῶς; δὲν εἶναι σωστά; ὄχι; γιατί; μὲ τὸ ξεκίνημα αὐτοῦ τοῦ κύκλου ἔχουμε καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνιση, ὡς συνεργάτη, τοῦ Τάσου Ψαρόπουλου (καὶ τῆς ANGLO-HELLENIC AGENCY) ποὺ θὰ παίξει πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὶς ἑλληνικὲς ἐκδόσεις κόμικς τῆς ἐποχῆς 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΧ. ΙΑΝ. 1977 1 20 Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ (1η ἔκδοση) ΦΕΒ. 1977 2 20 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ (1η ἔκδοση) ΜΑΡΤ.1977 3 20 Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (1η ἔκδοση) ΑΠΡ. 1977 4 20 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (1η ἔκδοση) ΜΑΪ. 1977 5 (26) 20 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΙΟΥΝ. 1977 6 (27) 20 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ ΙΟΥΛ. 1977 7 (28) 20 ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΥΓ. 1977 8 (29) 20 Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ ΣΕΠΤ. 1977 9 (30) 20 ΑΡΙΖΟΝΑ ΟΚΤ. 1977 10 (31) 20 Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΝΟΕΜ. 1977 11 (32) 20 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ ΔΕΚ. 1977 12 (33) 20 Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΙΑΝ. 1978 13 (34) 20 ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ ΦΕΒ. 1978 14 (35) 20 ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΡΤ.1978 15 (36) 20 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΑΠΡ.1978 16 (37) 20 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ ΜΑΪ. 1978 17 (38) 20 Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΙΟΥΝ. 1978 18 (39) 20 ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΟΥΛ. 1978 19 (40) 20 ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ ΑΥΓ.1978 20 (41) 20 ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΕΠΤ. 1978 21 (1) 20 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΟΚΤ. 1978 22 (2) 20 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ ΝΟΕΜ. 1978 23 (3) 20 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΔΕΚ.1978 24 (4) 20 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΙΑΝ. 1979 25 25 ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ (1η ἔκδοση) ΦΕΒ. 1979 26 (5) 25 ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ ΜΑΡΤ. 1979 27 (6) 25 ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΑΠΡ. 1979 28 (7) 25 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΜΑΪ. 1979 29 (8) 25 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΙΟΥΝ. 1979 30 (9) 25 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΙΟΥΛ. 1979 31 (10) 25 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΥΓ. 1979 32 (11) 25 ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΣΕΠΤ. 1979 33 (12) 30 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ΟΚΤ. 1979 34 (13) 30 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ ΝΟΕΜ. 1979 35 (14) 30 Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΔΕΚ. 1979 36 (15) 30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΙΑΝ. 1980 37 (16) 30 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΦΕΒ. 1980 38 (17) 30 ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΜΑΡΤ. 1980 39 (18) 30 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΑΠΡ. 1980 40 (19) 30 ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΜΑΪ. 1980 41 (20) 30 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΙΟΥΝ.1980 42 35 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ (1η ἔκδοση) ΙΟΥΛ. 1980 43 35 Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΑΥΓ. 1980 44 35 ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ ΣΕΠΤ. 1980 45 35 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ ΟΚΤ. 1980 46 35 ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ ΝΟΕΜ. 1980 47 35 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΕΚ. 1980 ξεκινᾶ ὁ 5ος καὶ τελευταῖος κύκλος μὲ τὴν 1η ἐπανέκδοση τοῦ νο.1 τῆς νέας ἀρίθμησης (συνεχίζεται)
 5. λίγο ὑπομονὴ φίλοι μου καὶ καλέ μου φίλε κωνσταντινούπολη παρὰ τὶς διαδοχικὲς πιέσεις ποὺ μοῦ ἀσκεῖ τὸ ¨ἑλληνικὸ κράτος¨ ἡ συνέχεια ἔρχεται! (πῶς περνοῦν ἔτσι γρήγορα οἱ μέρες ;;; καὶ γίνονται μῆνες καὶ γίνονται χρόνια ...) (καὶ προκοπὴ δὲν βλέπω ...)
 6. πᾶμε στὸν τρίτο κύκλο ὁ μικρότερος ἀπὸ ὅλους μόλις 25 τεύχη ὅλα δεκαπεντάδραχμα στὰ ἐξώφυλλα ἀπὸ τὸ νο.1 ἔως καὶ τὸ νο.12 ὁ τίτλος εἶναι ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (σκέτο) ἀπὸ τὸ νο.13 καὶ μετὰ ἐπιστρέφει τὸ περιπέτειες καὶ παραμένει μέχρι τὸ τέλος ὅλων τῶν ἐπόμενων κύκλων 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΧ. ΔΕΚ. 1974 1 15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΙΑΝ. 1975 2 15 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ ΦΕΒ. 1975 3 15 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΑΡΤ.1975 4 15 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΑΠΡ. 1975 5 15 ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ ΜΑΪ. 1975 6 15 ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΙΟΥΝ. 1975 7 15 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΟΥΛ. 1975 8 15 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΥΓ. 1975 9 15 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΣΕΠΤ. 1975 10 15 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΟΚΤ. 1975 11 15 ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΝΟΕΜ. 1975 12 15 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΕΚ. 1975 13 15 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ ΙΑΝ. 1976 14 15 Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΦΕΒ. 1976 15 15 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΜΑΡΤ. 1976 16 15 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΑΠΡ. 1976 17 15 ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΜΑΪ. 1976 18 15 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΙΟΥΝ. 1976 19 15 ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΟΥΛ. 1976 20 15 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΓ. 1976 21 15 Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΣΕΠΤ. 1976 22 15 ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ ΟΚΤ. 1976 23 15 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ ΝΟΕΜ. 1976 24 15 ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ ΔΕΚ. 1976 25 15 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ τὸν ΙΑΝ.1977 ξεκινᾶ ὁ τέταρτος κύκλος μὲ 4 νέα τεύχη μὲ ἀκόμα δύο στὴν πορεία μὲ νέα ἀρίθμηση μὲ συνεργάτη Ψαρόπουλο καὶ μὲ τρελλὸ πιστολίδι ἀκολουθοῦν λοιπὸν οἱ δύο ἐπόμενοι κύκλοι (συνεχίζεται)
 7. καὶ ἦρθε ἡ ὥρα τῶν ἐκπλήξεων καθὼς προχωρᾶμε στὸν δεύτερο κύκλο ὅπου συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα στὴν παγκόσμια ἐκδοτικὴ ἱστορία τῶν κόμικς χαχαχα ...ἀλλὰ ἄς ρίξουμε ἀρχικὰ μία ματιὰ στὴν λίστα μας 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΧ. ΙΟΥΝ.1971 1 10 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΙΟΥΛ.1971 2 10 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΑΥΓ. 1971 3 10 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΑΥΓ. 1971 3 10 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο χωρὶς Αἰγόκερω) ΣΕΠΤ.1971 4 10 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΣΕΠΤ.1971 4 10 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο χωρὶς Αἰγόκερω) ΟΚΤ. 1971 5 10 ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΝΟΕΜ.1971 6 10 ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω) ΔΕΚ. 1971 7 10 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΑΝ. 1972 8 10 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΦΕΒ. 1972 9 10 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΜΑΡΤ. 1972 10 10 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΡ. 1972 11 10 ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΜΑΪ. 1972 12 10 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΟΥΝ. 1972 13 10 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ ΙΟΥΛ. 1972 14 10 Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΙΟΥΛ. 1972 39 10 ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ (1η ἔκδοση) ΑΥΓ. 1972 15 10 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΕΠΤ. 1972 16 10 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΟΚΤ. 1972 17 10 ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΝΟΕΜ. 1972 18 10 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΔΕΚ. 1972 19 10 ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΙΑΝ. 1973 20 10 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΦΕΒ. 1973 40 10 ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ (1η ἔκδοση) ΜΑΡΤ. 1973 21 10 Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΑΠΡ. 1973 22 10 ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ ΜΑΪ. 1973 23 10 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ ΙΟΥΝ. 1973 24 10 ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ ΙΟΥΛ. 1973 25 10 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ ΑΥΓ. 1973 26 10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΣΕΠΤ. 1973 27 10 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ ΟΚΤ. 1973 28 10 ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΝΟΕΜ. 1973 29 12 Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ ΔΕΚ. 1973 30 12 ΑΡΙΖΟΝΑ ΙΑΝ. 1974 31 12 Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΦΕΒ. 1974 32 12 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ ΜΑΡΤ. 1974 33 12 Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΑΠΡ. 1974 34 12 ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ ΜΑΪ. 1974 35 12 ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΙΟΥΝ.1974 36 15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΙΟΥΛ.1974 37 15 Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ (1η ἔκδοση) ΑΥΓ. 1974 38 15 Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ (1η ἔκδοση) ΣΕΠΤ. 1974 39 15 ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ ΟΚΤ. 1974 40 15 ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ ΝΟΕΜ.1974 41 15 ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΔΕΚ. 1974 ξεκινᾶ ὁ 3ος κύκλος μὲ τὴν 2η ἐπανέκδοση τοῦ νο.1 (συνεχίζεται) ἡ ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ (νο.39) βγῆκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ ’72, μὴ ἀκολουθώντας τὴν μηνιαῖα περιοδικότητα τοῦ τίτλου, ἐμβόλιμα, κάπως σὰν ἔξτρα τεῦχος,(οὐσιαστικὰ ἀκολουθώντας τὴν ἀρίθμηση τοῦ 1ου κύκλου) καὶ ξαναβγῆκε πρὸς τὸ τέλος τοῦ κύκλου καὶ πάλι ὡς νο.39 ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ (νο.40) βγῆκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ ’73, ὡς κανονικὸ τεῦχος τοῦ μήνα ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἀκολουθεῖ τὸν α/α, (οὐσιαστικὰ ἀκολουθώντας τὴν ἀρίθμηση τοῦ 1ου κύκλου) καὶ ξαναβγῆκε στὸ τέλος τοῦ κύκλου ὡς νο.41 αὐτὴ τὴν φορά εἴχαμε ἀκόμα δύο πρῶτες ἐκδόσεις τὴν ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ (νο.37) καὶ τὸν ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑ (νο.38) ποὺ ἀκολούθησαν κανονικὰ τὴν (μὲ α/α) ἀρίθμηση τοῦ 2ου κύκλου! ...ὁπότε ἔχουμε καὶ λέμε 38 πρῶτες ἐκδόσεις τοῦ 1ου κύκλου σὺν 4 τοῦ 2ου σύνολο 42 τεύχη!!! μμμμμμμμμμμ!!! γιατὶ ὅμως ὁ 2ος κύκλος σταματᾶ στὸ 41; ..................... πρὶν φτάσω στὴν μεγαλύτερη ἔκπληξη ποὺ μοῦ ἔχει συμβεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χρὀνια (καὶ εἶναι πολλά) ποὺ μαζεύω κόμικς ἄς ποῦμε δυὸ λόγια γιὰ τὰ ἐξώφυλλα (λόγια ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν κορύφωση τῆς ἱστορίας μας) ἐδῶ στὴν κοινότητά μας καταλογραφοῦμε βάση τῶν ἐξωφύλλων καὶ πολὺ σωστά κάθε ἐξώφυλλο ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη τοῦ τεύχους καὶ παρακολουθοῦμε κι ἔτσι τὴν ἐκδοτικὴ πορεία κάθε τίτλου μὲ τὸν Λοῦκυ Λοῦκ ἐξ ἀρχῆς εἴχαμε πρόβλημα πολλὰ ἴδια ἐξώφυλλα μὲ μπερδεμένη ἀρίθμηση ... ἀλλὰ νομίζω πὼς μὲ τὴν διάκριση τῶν πέντε διαδοχικῶν κύκλων ξεκαθάρισε τὸ πράγμα κάθε ἐξώφυλλο σύμφωνα μὲ τὴν τιμή του πέφτει σὰν κομμάτι ἐνὸς πὰζλ στὴν θέση του ἡ συνεχόμενη αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ Λοῦκυ ἀπὸ τὶς 10 δραχμὲς μέχρι τὶς 100 δημιουργεῖ μοναδικότητα σὲ κάθε ἐξώφυλλο δὲν ἔχουμε ἴδια ἐξώφυλλα ...μὲ μιὰ μικρὴ ἐξαίρεση... στὰ Λοῦκυ τῶν 10 δραχμῶν... ...ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ἐξώφυλλα ἴδιων τίτλων μὲ ἴδια τιμὴ εἶναι μόνο στὰ δεκάδραχμα Λοῦκυ Λοῦκ ἀλλὰ ἐκεῖ ὑπάρχει ὀ Αἰγόκερως γιὰ νὰ τὰ διακρίνουμε στὸν πρῶτο κύκλο ὑπάρχει στὰ ἐξώφυλλα ὁ Αἰγόκερως στὸν δεύτερο δὲν ὑπάρχει ...ἐκτὸς ...ἀπὸ τὰ πρῶτα τεύχη ἡ ἑταιρεία τοῦ Αἰγόκερου ξεκινᾶ τὴν ἐπανέκδοση τῶν τευχῶν τοῦ δεύτερου κύκλου καὶ ἐκδίδει τὰ τέσσερα πρῶτα (μὲ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο) στὸ πέμπτο τεῦχος ὑπάρχει ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς διάλυσῆς της καὶ τῆς διάδοχης κατάστασης ...ποὺ ὅμως συνεχίζει νὰ διατηρεῖ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο στὸ πέμπτο καὶ ἕκτο τεῦχος σίγουρα ὁπότε ἔχουμε σὲ ἐπανέκδοση ἔξι τεύχη τῶν δέκα δραχμῶν μὲ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο εἶναι τὰ ἐξώφυλλα αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τῆς πρώτης ἔκδοσης; τὰ τέσσερα πρῶτα ὄχι στὴν πρώτη ἔκδοση στὰ τέσσερα πρῶτα τεύχη δὲν ὑπάρχει τὸ χαρακτηριστικὸ χρωματικὸ πλαίσιο πάνω στὸν τίτλο ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ τὰ ἄλλα δύο, δηλαδὴ τὰ νο.5 καὶ νο.6 τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ δεύτερου κύκλου μοιάζουν νὰ εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνα τοῦ πρώτου κύκλου δηλαδὴ μὲσα στὰ 193 μέχρι πρότινος διαπιστωμένα τεύχη εἶναι τὰ μοναδικὰ ἐξώφυλλα ποὺ μᾶλλον εἶναι ἴδια λέω μᾶλλον γιατὶ δὲν εἶχα τὴν χαρὰ νὰ τὰ ἀντιπαραβάλλω ζωντανά ...........κι ἔτσι ἔπεσα στὸν βαθὺ ὕπνο τοῦ δικαίου νομίζοντας πὼς ἔχω ἐξιχνιάσει κάθε σκοτεινὴ γωνία τῶν πρώτων ἐκδοτικῶν χρόνων τοῦ Λοῦκυ ...ὅμως... πρὶν ἀρκετὸ καιρὸ ἐπισκέφτηκα ἕναν καλό μου φίλο, συμμαθητή μου ἀπὸ τὴν πρώτη δημοτικοῦ, ὁ ὁποῖος ἔφερε στὸν κόσμο πρόσφατα ἕνα γλυκύτατο κοριτσάκι! ἡ συζήτηση πῆγε στὰ κόμικς καὶ μοῦ εἶπε ὅτι προσφάτως εἶχε ἀνασύρει ἀπὸ τὸ πατρικό του τὰ παιδικά του κόμικς φυσικὰ δὲν γινόταν νὰ μὴν τὰ δῶ ἀτυχῶς τὰ περισσότερα ἦταν σὲ κακὴ κατάσταση θύματα τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῶν γατιῶν του ἦταν πολλὰ μίκυ μάους πρῶτα καὶ κατοστάρια διακοσάρια καὶ μετά, πολλὰ βέλη ...καὶ ἄλλα τῆς ἐποχῆς καὶ ...κάμποσα Λοῦκυ Λοῦκ ...θησαυρὸς ταλαιπωρημένος! πιάνοντας κάποια στιγμὴ τὰ Λοῦκυ Λοῦκ νοσταλγικὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀναζητῶ κάτι, ἔπεσα πάνω στὰ νο.3 καὶ νο.4 δεκάδραχμα, τὰ ξεφύλλισα καὶ ἐμπειρικὰ εἶπα μέσα μου ὅτι εἶναι τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ δεύτερου κύκλου, ξανακοιτάζω τὸ ἐξώφυλλό τους ...πουθενὰ Αἰγόκερως, λέω μάλιστα στὸν δεύτερο κύκλο δὲν εἴχαμε Αἰγόκερω μὴν ἔχοντας φρέσκα στὴν μνήμη μου ὅσα σᾶς ἔχω πεῖ προηγουμένως, κοιτάζω τὰ ἐσωτερικὰ στοιχεία ἔγραφαν Ἀφοὶ Στρατίκη Αὔγουστος καὶ Σεπτέμβριος τοῦ ᾽71 ἀντίστοιχα, ἔνοιωσα ὅτι κάτι δὲν πήγαινε καλὰ ἀλλὰ δὲν ἤμουν σίγουρος ἀκόμα τί! γυρνώντας σπίτι μου τσεκάρω τὶς σημειώσεις μου καὶ πέφτω ἀπὸ τὰ σύννεφα διαπιστώνοντας ὅτι βρίσκομαι μπροστὰ σὲ δύο τεύχη αἴνιγμα: μὲ ἡμερομηνία ΑΥΓ.1971 ἔχουμε δύο νο.3 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ ἕνα τῶν “Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ” μὲ Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο καὶ ἕνα τῶν “Ἀφοὶ Στρατίκη” χωρὶς Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο μὲ ἡμερομηνία ΣΕΠΤ.1971 ἔχουμε δύο νο.4 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ ἕνα τῶν “Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ” μὲ Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο καὶ ἕνα τῶν “Ἀφοὶ Στρατίκη” χωρὶς Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο τὶ ἔχει συμβεῖ; γνωρίζουμε ὅτι βρισκόμαστε στὸ χρονικὸ σημεῖο ὅπου οἱ Ἀνδρεόπουλος καὶ Στρατίκης μοιράζουν τὰ “παιδιά τους” ὑπῆρξε τέτοια διαμάχη γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κρατήσει τὸν Λοῦκυ ποὺ ἔβγαλαν ταυτόχρονα καὶ οἱ δύο τὸ τεῦχος τοῦ μήνα; πῶς τὸ κατάφεραν πρακτικὰ αὐτό; μήπως πρόκειται γιὰ μεταγενέστερη κυκλοφορία ἀπὸ τοὺς Ἀφοὺς Στρατίκη; γιὰ ποιὸν λόγο; ἔχει ξανασυμβεῖ κάτι ἀντίστοιχο στὴν ἱστορία τῶν κόμικς; ...χαχαχα ...χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα ........χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα ἄἄἄ καὶ πλέον γενικό σύνολο τευχῶν : 195 διαπιστωμένα ......ἀκολουθοῦν οἱ ἐπόμενοι κύκλοι....
 8. ταξινομῶ τὰ κόμικς χρονολογικὰ ἡ ἀρίθμηση (α/α) τῶν κόμικς σχεδὸν πάντα ἔχει χρονολογικὴ συνέπεια ὅταν αὐτὸ δὲν συμβαίνει προτεραιότητα ἔχει ἡ χρονολογικὴ σειρά π.χ. θὰ βάλω τὸ νο.29 τεῦχος τῶν ΕΚΔΙΚΗΤΩΝ τοῦ Καμπανᾶ ἀνάμεσα στὸ νο.9 καὶ στὸ νο.11 ὅπου χρονολογικὰ ἀνήκει καὶ ὄχι στὸ τέλος τῆς σειρᾶς π.χ. δὲν θὰ ἔβαζα ποτὲ τὸ νο.0 Action Comics πρὶν τὸ νο.1 (χαχαχα) τὸ θεωρῶ ἀτόπημα καὶ ὡς πρὸς τὴν ταξινόμηση ἀλλὰ κυρίως ὡς πρὸς τὸν πολιτισμό ἔτσι καὶ μὲ τὶς περιπέτειες τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ στὶς δύο φορὲς ποῦ σπάει ὁ α/α ἀκολουθῶ χρονολογικὴ ταξινόμηση δυὸ φορὲς εἶναι, τὶς μαθαίνεις, τὶς θυμᾶσαι οἱ ἐξαιρέσεις ἄλλωστε ἔχουν περισσότερο ἐνδιαφέρον πιὸ πλάκα 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΧ. ΑΠΡ. 1968 1 10 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ ΜΑΪ. 1968 2 10 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ ΙΟΥΝ.1968 3 10 Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΙΟΥΛ.1968 4 10 ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΑΥΓ. 1968 5 10 ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ ΣΕΠΤ.1968 6 10 ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΟΚΤ.1968 7 10 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΝΟΕΜ.1968 8 10 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΕΚ. 1968 9 10 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ ΙΑΝ. 1969 10 10 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΦΕΒ. 1969 11 10 ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ ΜΑΡΤ.1969 12 10 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ ΑΠΡ. 1969 13 10 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ ΜΑΪ. 1969 14 10 Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΙΟΥΝ.1969 15 10 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΙΟΥΛ.1969 16 10 Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΑΥΓ. 1969 17 10 ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ ΣΕΠΤ.1969 18 10 ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΟΚΤ. 1969 19 10 ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΝΟΕΜ.1969 20 10 ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΚ. 1969 21 10 Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΙΑΝ. 1970 22 10 ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ ΦΕΒ. 1970 23 10 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ ΜΑΡΤ.1970 24 10 ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ ΑΠΡ. 1970 25 10 ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ ΜΑΪ. 1970 26 10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΙΟΥΝ. 1970 27 10 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ ΙΟΥΛ. 1970 28 10 ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΥΓ. 1970 29 10 Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ ΣΕΠΤ. 1970 30 10 ΑΡΙΖΟΝΑ ΟΚΤ. 1970 31 10 Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΝΟΕΜ. 1970 32 10 ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ ΔΕΚ. 1970 33 10 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ ΙΑΝ. 1971 34 10 Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΦΕΒ. 1971 35 10 ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ ΜΑΡΤ. 1971 36 10 ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ ΑΠΡ. 1971 37 10 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΜΑΪ. 1971 38 10 ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ (φαράγγι) ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ ΙΟΥΝ. 1971 ξεκινᾶ ὁ 2ος κύκλος μὲ τὴν ἐπανέκδοση τοῦ νο.1 (συνεχίζεται) οἱ λίστες εἶναι κατὰ προσέγγιση, ὑπάρχει μικρὴ πιθανότητα λάθους (ἐλάχιστη) εὐπρόσδεκτος ὁ ἔλεγχός σας ἀκολουθοῦν οἱ ἐπόμενοι κύκλοι καὶ κυρίως, μετά, περισσότερες λεπτομέρειες καὶ ἀποκαλύψεις καὶ συζήτηση ἐλπίζω κι ἄλλο ψάξιμο...
 9. ἀγαπημένη μου κοινότητα !!! εἶπα νὰ περάσω μιὰ βόλτα βλέπω ὅτι μὲ ἀρχηγὸ τὸν ἀξιέπαινο τὶκ προχωράει ἡ ἀρτιότερη παρουσίαση τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ Λοῦκυ θὰ προσπαθήσω νὰ βοηθήσω λιγάκι ἄν θέλετε ἐνημερῶστε με σχετικὰ θὰ ξεκινήσω κάνοντας κάποιες καταχωρήσεις στὸ ἀρχικό μου θέμα
 10. theguest

  ΖΑΓΚΟΡ

  θὰ πρότεινα ὡς ἔτος κυκλοφορίας τῶν τόμων τὸ 1976 δὲν εἶναι διασταυρωμένο ἀλλὰ εἶναι λογικὸ ὅτι βγῆκαν μετὰ τὸ τέλος τῆς σειρᾶς σὲ ὁπισθόφυλλο τῶν τόμων διαφημίζονται σειρὲς ποὺ κυκλοφόρησαν τὸ ᾽76 (μίστερ νο) ἄλλωστε καὶ οἱ τὀμοι τοῦ ὄμπραξ βγῆκαν το᾽76 εἶχαν καὶ αὐτοὶ 12 δραχμὲς καὶ κυκλοφόρησαν ὅλοι μαζὶ μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα μὰ ποῦ πῆγαν ὅλοι οἱ μικροὶ ἐξερευνητὲς τῆς κοινότητας;
 11. φίλε καλὲ ἀμερικανὲ γερμάνικους! ΟΚ! μία παρουσίαση λέω δέκα λές καταλαβαίνεις τὸ ἰδεολογικὸ χάσμα ποὺ μᾶς χωρίζει ὅμως ἐπειδὴ εἶμαι γεφυροποιὸς καὶ γιὰ νὰ ἐντοπίσoυμε ὅτι οἱ ἰδεολογίες χωρίζουν μόνο τοὺς ἀνόητους θὰ σοῦ τίς φτιάξω τὶς παρουσιάσεις μόνο ὑπομονὴ γιατὶ ξεμένω τελευταῖα ἀπὸ χρόνο κι ἀπὸ ἐνέργεια λέω λοιπὸν πρίν ἀρχίσω νὰ ἀνοίγω θέματα νὰ ξεκινήσω σιγὰ σιγὰ νὰ καταχωρῶ προσχέδια ἐδῶ καὶ στήν μελέτη μου γιὰ νὰ ἔχουμε συνολικότερη εἰκόνα καὶ νὰ δοῦμε καὶ στὴν πράξη τὶ εἶναι τοῦτο τὸ ποίημα γιὰ νὰ ὑπάρχει διάλογος καὶ ἴσως καὶ άναθεωρήσεις ...ἀκοῦς ἐκεῖ δέκα παρουσιάσεις!!! ποὺ δὲν εἶναι δέκα ἀλλὰ ἕνδεκα καὶ ποῦ ξέρεις; μπορεῖ καὶ δώδεκα
 12. κὶτ! μοῦ ἀρέσει πού εἶσαι γρήγορος πρακτικὸς οὐσιώδης πᾶμε 1. πρόκειται γιά μία ἐνιαία σειρά ποὺ κάνει ἐπανεκδοτικούς κύκλους, μέ τά ἴδια τεύχη (ἐνίοτε καί μερικά καινούργια), μέ τά ἴδια ἐξώφυλλα, μέ τίς ἴδιες μεταφράσεις οὔτε ἐκδοτικά κρίνω, παρά τίς διακυμάνσεις, κάποιο κομβικό σημεῖο ποὺ διαταράσσει τήν ἐνότητα τῆς σειρᾶς κάποιος ἀπό τήν οἰκογένεια Στρατίκη εἶναι μόνιμα σέ θέση ἰδιοκτήτη ἤ καί ἐκδότη, καί ὁ Ψαρόπουλος μένει μόνος του μόλις τά δύο τελευταῖα χρόνια τῆς ἔκδοσης ποὺ σημαίνει ὅτι προτείνω μία παρουσίαση ἡ ὁποία θὰ σπάει ἐσωτερικὰ ὡς πρὸς τὰ ἐξώφυλλα σὲ 5 αὐστηρὰ χρονολογικοὺς κύκλους σὺν ἕνα ἀκόμα γιατὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ τόμοι (completist geek) οἱ δύο ὑπάρχουσες παρουσιάσεις θὰ ἀρχειοθετηθοῦν γιὰ ἱστορικοὺς λόγους 2. θὰ χαρῶ ἄν θέλεις νὰ μοιραστοῦμε τὴν παρουσίαση νομίζω δὲν ἔχει ξαναγίνει στὴν κοινότητα καὶ θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον δύο διαφορετικὰ κείμενα δύο διαφορετικὲς ὁπτικὲς πού θὰ ἀλληλοσυμπληρώνονται 3. τὰ ἐξώφυλλα θὰ τὰ ἀναλάβεις ἐσύ τὸ ἔχεις ἐμπεδώσει τὸ ζήτημα σέ ὅσα ἔχεις ἀμφιβολία θὰ τὰ κοιτᾶμε μαζὶ διορθώσεις καὶ σκοτεινὰ σημεία τὰ βλέπω 4. δἐν τελειώσαμε ἐξώφυλλα θὰ ἔρθουν κι ἄλλα μπορεῖ κι ἐκπλήξεις 5. ἄντε νὰ βγάλεις ἄκρη μὲ τὸν ἐγγλέζο γιὰ κάτσε νὰ κάνω μία προσπάθεια ντῆαρ γερμάνικους! ὅσο ἀφορᾶ τὴν ἐρώτησή σου Topic: Issues 39+40 were printed later out of order (while LL2 was being printed) Question: Who issued them? τὰ τεύχη 39 καὶ 40 ἐκδόθηκαν ἀπό αὐτοὺς πού ἔβγαζαν ταυτόχρονα καὶ τὴν 2η ἔκδοση δηλαδὴ τοὺς Ἀφοῦς Στρατίκη ἡ σειρὰ εἶναι ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος οὔτε ἀριθμητικὰ μπορεῖς νά τήν ταξινομήσεις οὔτε ἐκδοτικά οὔτε σύμφωνα μὲ τὸν τίτλο χωρίς νὰ τὴν κόψεις σὲ πολλὰ πολλὰ κομματάκια ὅπως μόλις διαπίστωσες καί σοῦ κρύβω καὶ μία μεγαλειώδη ἔκπληξη ὁπότε δὲς ἄν θέλεις τὴν πρόταση νο.1 περὶ μίας παρουσίασης πές μου τὴν γνώμη σου καὶ ἄν εἶναι ἐφικτὸ βέβαια
 13. καλέ μου κίτ! σὲ εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν ἀπάντησή σου γιὰ τὸν κὸπο ποὺ μπῆκες νὰ τὴν συντάξεις καὶ φυσικὰ γιὰ τὸ ὑψηλό της ἐπίπεδο τὸ ἐκτιμῶ ἰδιαίτερα σκοπός μου δὲν ἦταν ἡ ἀντιπαράθεση μαζί σου σὲ κανένα τομέα ἀπλὰ ἤθελα νὰ καταγραφοῦν κάποια πράγματα τὰ ὁποία καὶ καταγράφηκαν σκοπός μου ἦταν καὶ εἶναι νὰ ἐστιάσουμε σὲ αὐτὰ πού μᾶς ἐνώνουν τὰ ὁποία εἶναι πολλά καὶ ἔτσι νὰ πορευτοῦμε μαζὶ δημιουργικά ἀρχικὰ νομίζω πώς τὰ δυό μας πρέπει νὰ φτιάξουμε τὴν παρουσίαση τοῦ Λοῦκυ δὲν χρειαζόμαστε κάποιον ἐπιμελητή παρά μόνο στὸ τέλος κάποιο ἀπό τὰ παιδιὰ τῆς Δ.Ο. θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ τὸ στήσουμε καλὸ θὰ ἦταν βέβαια ἡ Δ.Ο. νὰ σταματήσει νὰ κάνει τὴν πάπια καὶ νὰ πάρει θέση καὶ ἄν δὲν θέλει νὰ πάρει θέση τουλάχιστον νὰ μᾶς δώσει τὸ πράσινο φῶς ὅπως ὑπονόησα καὶ στὸ προηγούμενο πόστ μου ἡ δουλειὰ πού ἔχεις κάνει μέχρι τώρα θὰ εἶναι ἡ βάση τῆς παρουσίασης θὰ τὴν προχωρήσουμε ὅσο μποροῦμε θὰ πάρουμε ἀποφάσεις γιὰ τὶς σημαντικὲς λεπτομέρειες ὅποιος θέλει νά συνεισφέρει εὐπρόσδεκτος ἕνας ἀπό τούς βασικότερους λόγους πού εἶμαι ἐδῶ εἶναι ὅτι πιστεύω στὴν κοινότητα στὸ μοίρασμα στὴν συντροφικότητα καὶ μοῦ ἀρέσει ὅταν ἀναδεικνύονται φαντάζομαι πώς μᾶλλον εἶσαι μέσα ὁπότε νὰ σὲ εὐχαριστήσω γιὰ αὐτή τὴν δυνατότητα συνεργασίας πού μᾶς προέκυψε καὶ γιὰ τὸ λαμπρὸ μέλλον πού ἀνοίγεται μπροστά μας
 14. καλέ μου κίτ! διάβασα προσεκτικὰ τὰ πόστ σου καὶ ξαναδιάβασα ὅσα εἶχα γράψει στὴ μελέτη μου καὶ θυμήθηκα ὅτι εἶχα ξ ε κ α θ α ρ ί σ ε ι τὸ ζήτημα Λοῦκυ Λοῦκ 1968-1984 δύο χρόνια πρίν τὸ ποιὸς ποῦ πότε γιατί τοὺς κύκλους τὶς χρονολογίες τὴν ἀρίθμηση τὶς τιμὲς τοὺς ἐκδότες τὶς σελίδες ἀκόμα καὶ τὶς ἀλλαγὲς στὸν τίτλο ὅλα βρίσκονται ἐκεῖ τώρα γιατὶ τό μπέρδεμα ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται στὶς παρουσιάσεις πέρασε μάλιστα καὶ στὸν κατάλογο γιατὶ ἡ κοινότης δὲν ἀσχολήθηκε γιατὶ ἡ Δ.Ο. ἀδράνησε γιατί; μόνο ὑποθέσεις μπορῶ νὰ κάνω ἡ πιὸ ἐπιεικὴς εἶναι ὅτι ὅντως ὁ τίτλος εἶναι τόσο μπερδεμένος πού ἀκόμα καὶ γιὰ νὰ σὲ ἀκολουθήσει κάποιος στό ξεμπέρδεμά του εἶναι ἐπίπονο καὶ ἀπαιτεῖ καὶ μία σχετικὴ ἐπαφή μὲ τὴν συγκεκριμένη ἔκδοση τὶ χρειαζόταν λοιπόν νὰ γίνει; χρειαζόταν νὰ βρεθεῖ ἕνας ἄνθρωπος μὲ πᾶθος καὶ ὀρμή μὲ ζῆλο κάποιος ποὺ θὰ ξαναέβαζε τὶς ἐρωτήσεις κάποιος πορωμένος πού θὰ τὸν ἀπασχολοῦσε καίρια τὸ ζήτημα ...καὶ αὐτὸς ὁ κάποιος εἶσαι ἐσὺ ἀγαπητέ μου κίτ! Ἐσὺ εἶσαι αὐτὸς πού ξεκινᾶ τὸν διάλογο (πού δὲν ξεκίνησε τότε) γιὰ νὰ γίνουν ὅλα κατανοητά γιατὶ πρέπει νὰ σοῦ πῶ ὅτι διαβάζοντας τὸ ἀρχικό σου πόστ διαπιστώνω ὅτι ἐνῶ διαβάζεις τὸ πόνημά μου δὲν τοῦ δίνεις ἀρκετὴ σημασία δὲν τὸ καταλαβαίνεις; δὲν τὸ βρήσκεις κατατοπιστικό; εἶναι δυσνόητο; κουραστικό; δὲν μὲ πιστεύεις; δὲν εἶναι ὅσο ἐπεξηγηματικὸ ὅσο θὰ ἤθελες; ...μὲ ἀποτέλεσμα νά τὸ ἐξισώνεις μὲ : τὸ μπλέξιμο τῶν παρουσιάσεων τῆς κοινότητας τὴν λίστα ποὺ παραθέτει ὁ Σωκράτης τὴ λίστα καὶ τὰ ἐξώφυλλα τοῦ σὶ ἄρ σί μὲ τὴν δικιά σου μελέτη μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐνισχύεις τὴν σύγχυση μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ζητᾶς μεγάλη συμμετοχὴ μὲ σκαναρίσματα καὶ πληροφορίες γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσεις τὰ ὅσα ἔχω ἤδη ξεκάθαρα παραθέσει σὲ δικαιολογῶ ὅτι εἶσαι (ἤσουν) μπλεγμένος ἄν καὶ ἀπό ὅσο φαίνεται ἀπό τὰ ἐπόμενα πόστ σου ἀρχίζεις σιγὰ σιγὰ νὰ τὸ ξεδιαλύνεις τὸ πράγμα γίνομαι λίγο αὐστηρὸς ἀλλὰ μόνο ἔτσι θὰ προχωρήσουμε τίμια ἄς ἔρθουμε λοιπόν στό τώρα ποιὸ εἶναι τό κοινό μας ζητούμενο; νὰ γίνει σωστὴ παρουσίαση τῆς σειρᾶς ἔχω συγκεκριμένη πρόταση (ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια) μία σειρὰ πέντε κύκλοι ξεκάθαροι καὶ συγκεκριμένοι πῶς θὰ πραγματοποιηθεῖ; μὰ ἤδη ξεκίνησες τὴν βρώμικη δουλειά καὶ ἐσὺ θὰ τὴν τελειώσεις! χαχαχα αὐτὸ θὰ ἐπιτευχθεῖ μέσα ἀπὸ τὸν δημιουργικότατο διάλογό μας εἶμαι ἐδῶ γιὰ νὰ σοῦ ξεκαθαρίσω τὸ ξεκάθαρο γιὰ νὰ σοῦ λύσω τὶς ὅποιες ἀπορίες καὶ περιμένω προτάσεις καὶ ἐπισημάνσεις καὶ ξεκινῶ μὲ τὸ ἐμφανές γιατὶ δέν χρειαζόμαστε ἐπιβεβαιώσεις; νομίζω πώς τό ἔχεις ἤδη καταλάβει γιατὶ μὲ τὶς πληροφορίες πού ἔχω δώσει (καὶ μὲ κάποιες συμπληρωματικές γιὰ τὰ σκοτεινὰ σημεία πού θὰ δώσω χαχαχα) καὶ τὴν χρονολόγηση διαπιστώνουμε ὅτι δὲν ὑπάρχουν ὅ μ ο ι α ἐξώφυλλα (ἐκτὸς δύο ἄντε τριῶν ἐξαιρέσεων στὶς ὁποῖες θὰ ἐπανέλθουμε) ἄς γίνω πιό σαφὴς καλέ μου κίτ καὶ γιὰ ὅποιους ἔχουν ἀντέξει καὶ μᾶς παρακολουθοῦν ἀκόμα γιατὶ δέν ἔχουμε ὅμοια ἐξώφυλλα; ἀπό τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Λοῦκυ στὴν 2η ἔκδοση πάει στὶς 12 δραχμὲς καὶ μετά ἡ τιμὴ του αὐξάνει διαρκῶς μὲ ἀποτέλεσμα ὅλα τὰ τεύχη ἀπό ἐκεῖ καὶ μετὰ νὰ διαφοροποιοῦνται καὶ νὰ κατατάσσονται πολύ εὔκολα σύμφωνα μὲ τὴν τιμή τους καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἀρίθμηση καὶ τὸ χρονολόγιο πού ἔχω δώσει εἶναι σάν κομμάτια τοῦ πάζλ πού πέφτουν στήν θέση τους ὅσο ἀφορᾶ τὰ δεκάδραχμα τεύχη τῆς πρώτης περιόδου ἔχουν τὸν αἰγόκερω τῆς δεύτερης δὲν τὸν ἔχουν ἐκτὸς ἀπό τὰ πρῶτα ἕξι (μὲ πολὺ μικρὴ πιθανότητα μπορεῖ καὶ τό ἕβδομο) τὰ τέσσερα πρώτα τῆς δεύτερης ἔκδοσης ἔχουν τὴν κίτρινη/πορτοκαλὶ λουρίδα στὸν τίτλο τῆς πρώτης δὲν τὸ ἔχουν τὶ μᾶς ἀπομένει; τὸ Γκὰν Γκόλφ (νο.5) καὶ τὸ Ἄγριο Φὰρ Οὐέστ (νο.6) ποὺ μοιάζουν ἐπικίνδυνα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὅμοια (κι ἄλλη παρένθεση ...ἐπίσης σὲ αὐτὰ τὰ τεύχη κρύβεται ἄλλη μία ἔκπληξη ἀλλά ἐπειδή εἶναι πολύ μεγάλη καὶ σημαντική θὰ τὴν ἀποκαλύψω σὲ διευρυμένο θέμα ἀργότερα) σχετικά μὲ τὴν τρῦπα στούς μῆνες στὸν δεύτερο κύκλο ἡ Μαμὰ Ντάλτον (νο.39) εἶχε βγεῖ ὡς ἐπιπλέον κυκλοφορία δηλαδὴ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1972 βγήκαν δύο Λοῦκυ Λοῦκ (φέρε καὶ πάλι τὸ νο.14 στὸν Ἰούλιο τοῦ 1972 καὶ φέρε ὅλα τὰ ἄλλα ἕνα μήνα πίσω μέχρι καὶ τὸ νο.20) Τὸ Κοράκι (νο.40) βγῆκε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1973 κυκλοφόρησε κανονικὰ ὡς τὸ τεῦχος τοῦ μήνα βάλτο σφήνα ἀνάμεσα στό νο.20 καὶ νο.21 ἔκλεισε ἡ τρῦπα θὰ σταματήσω γιὰ λίγο ἐδῶ γιατὶ εἶμαι καὶ μεγάλος ἄνθρωπος καὶ κουράζομαι ὅμως πρίν συνοψίζω (καὶ προτείνω): περιπέτειες τοῦ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (1968 – 1984) μία σειρά μὲ πέντε (ἐπαν)ἐκδοτικοὺς κύκλους σύνολο τευχῶν 1ης ἔκδοσης : 48 γενικό σύνολο τευχῶν : 193 διαπιστωμένα πᾶμε κίτ εἶσαι μέσα; κάνε παιχνίδι θὰ τὸ χαρῶ πολύ
 15. τὰ θερμὰ μου συγχαρητήρια στὸν κὶτ πού ἐπανεκίνησε τήν πόρωση στὸν γερμάνικους πού σιγὰ μὴν ἔχανε τὴν εὐκαιρία γιὰ περισσότερη πόρωση στόν σί ἄρ σί γιὰ τὴν εὐγενὴ παραχώρηση στὸν ΦάντομΝτάκ πού εἶναι ἔμπειρος καὶ βοηθάει καὶ στὰ ἄλλα τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν συμπαράσταση ΟΚ, λοιπὸν λέτς ντοῦ ἴτ!!! ...ὅμως ἀντιμετωπίζω τὸ ἑξῆς μικρὸ προβληματάκι δὲν ἔχω διαδίκτυο στὸ σπίτι ποῦ σημαίνει ὅτι θὰ εἶμαι κομματάκι ἀργὸς θὰ συνιστοῦσα πάντως γιὰ ὅσους γουστάρουν πόρωση νὰ ξαναδιαβαστεῖ τὸ πόνημά μου προσεκτικά γιατὶ ἡ σειρὰ κρύβει μεγάλες ἐκπλήξεις ...χαχαχα ὅπως ἀγαπητὲ κίτ στὸν δεύτερο κύκλο δὲν ἀναφέρω 41 ἐξώφυλλα ἀλλὰ 41 σύν 2 γι᾽αὐτὸ καὶ δὲν λείπει μήνας βγῆκε ῾Τὸ Κοράκι῾ ἐμβόλιμο νο.40 συνέχεια τῆς πρώτης ἀρίθμησης γιὰ νὰ ξαναβγεῖ καὶ πάλι στὸ τἐλος τοῦ κύκλου ὡς νο.41 χαχαχα πάει ἡ πρώτη ἔκπληξη λοιπὸν θὰ πάρω τὴν δουλειὰ γιὰ τὸ σπίτι καὶ θὰ ἐπανέλθω μὲ προτάσεις καὶ ἐκπλήξεις σιγὰ σιγὰ ὅμως...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.