Jump to content

περιπέτειες τοῦ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ [ .... στήν Ἑλλάδα (1968 – 1984) ]


Recommended Posts


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

 

 

περιπέτειες τοῦ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ .... στήν Ἑλλάδα (1968 – 1984)

 

-μία σπουδή τοῦ καλεσμένου τῆς κοινότητας τῶν ἑλληνικῶν κόμικς-

 

 

ἤμουν ἐκεῖ τό καλοκαίρι τοῦ 1972 ὅταν πρωτοβγῆκε ἡ ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ...

(τεῦχος #39, 1η ἔκδοση, βγῆκε στίς 10 Ἰουλίου τοῦ 1972, ἐμβόλιμη, ἀνάμεσα στά τεύχη #14 καί #15 τῶν ἐπανεκδόσεων τοῦ δεύτερου κύκλου) ...τεῦχος ποῦ ἔχω ἀπό τότε στήν συλλογή μου, τεῦχος λατρεμένο σάν παιδικό ἀρκουδάκι...

 

πρώτη παρένθεση : :mafia:

σκεφθεῖτε γιά λίγο πῶς ἦταν ἡ Ἑλλάδα τότε... τήν εἰσβολή μετά ἀπό δύο χρόνια στήν Κῦπρο... σέ τί κατάσταση εἴμαστε σήμερα... σκεφθεῖτε ἄν ἡ ἀπλούστευση εἶναι σέ ἀντίθεση μέ τήν φροντίδα, μέ τήν πρόνοια... ἀναρωτηθεῖτε γιά λίγο καί πᾶμε πάλι...

κλείνει ἡ πρώτη παρένθεση

 

...ὅταν ὁ ΛΟΥΚΥ ἔφτασε στόν 3ο κύκλο του, ἤμουν ἤδη ἀρκετά μεγάλος ὥστε νά προσπαθήσω συνειδητά νά μαζέψω ὅλα τά τεύχη του...

ὄχι δέν ἐννοῶ ὅλα τά τεύχη ἀπό ὅλες τίς ἐκδόσεις (αὐτό μοῦ συνέβη πολλά πολλά χρόνια μετά...), κάτι τέτοιο θά ἦταν ἀνόητο (ἀκόμα εἶναι) ...ἀπλά ὅλες τίς ἱστορίες...

 

λοιπόν εἶχα ἤδη λίγα τεύχη ἀπό τήν 1η ἔκδοση, ἀρκετά ἀπό τήν 2η καί πολλά ἀπό τήν 3η , εἶχα σχεδόν, δηλαδή, μιά σειρά, μέ ἀποτέλεσμα νά σπαστῶ χοντρά ὅταν στόν 4ο κύκλο ἄλλαξε ἡ ἀρίθμηση ...(ὁ 4ος κύκλος ξεκίνησε μέ 4 καινούργια τεύχη)... καί ὅταν διαπίστωσα ὅτι τά τεύχη ποῦ μοῦ ἔλειπαν δέν ταίριαζαν πιά σέ μία ἀριθμητική συνέχεια μέ τά προηγούμενα (ὑπῆρχε ἐσωτερικά ἀναφορά στήν παληά ἀρίθμηση ἀλλά δέν ἔφτανε)... πάντως ἔστω κι ἔτσι τήν σειρά τήν συμπλήρωσα (ἔτσι νόμιζα)

καί παρακολουθοῦσα νά μήν χάσω κάποια ἔκδοση μέ ἀκυκλοφόρητη ἱστορία, δηλαδή τά #25 ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ (ΙΑΝ.79) καί #42 Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ (ΙΟΥΝ.80), τά ὁποία καί δέν ἔχασα... μετά ὅταν μπῆκε στό τελευταῖο κύκλο του, τά παράτησα (καί καλά ἔκανα)...

 

τώρα ἄν ὅλα αὐτά σᾶς φαίνονται λίγο μπερδεμένα, εἶναι γιατί... εἶναι μπερδεμένα...

ὁρίστε λοιπόν ἕνα ἀρχικό ξεμπέρδεμα:

 

 

πρόκειται γιά μία ἐνιαία σειρά ποῦ κάνει ἐπανεκδοτικούς κύκλους, μέ τά ἴδια τεύχη (ἐνίοτε καί μερικά καινούργια), μέ τά ἴδια ἐξώφυλλα, μέ τίς ἴδιες μεταφράσεις,

μπορεῖ στόν 4ο κύκλο νά ἀλλάζει ἀρίθμηση, ἀλλά διατηρεῖ ἐσωτερικά, σχεδόν μέχρι τό τέλος τοῦ 4ου κύκλου, ἀναφορά στήν παληά ἀρίθμηση,

ἄσε ποῦ ἀναντιστοιχία ἀρίθμησης γιά ἀρκετά τεύχη ὑπάρχει καί στό 2ο κύκλο καί μικρότερη στό τέλος τοῦ 5ου

οὔτε ἐκδοτικά κρίνω, παρά τίς διακυμάνσεις, κάποιο κομβικό σημεῖο ποῦ διαταράσσει τήν ἐνότητα τῆς σειρᾶς

μπορεῖ ὁ Ἀνδρεόπουλος νά φεύγει (διάλυση τῶν ἐκδόσεων «ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ» καί μοίρασμα τῶν τίτλων του) ἀλλά κάποιος ἀπό τήν οἰκογένεια Στρατίκη εἶναι μόνιμα σέ θέση ἰδιοκτήτη ἤ καί ἐκδότη, καί ὁ Ψαρόπουλος μένει μόνος του μόλις τά δύο τελευταῖα χρόνια τῆς ἔκδοσης

...ἀλλά φαντάζομαι θά ἔχω ἀντίλογο ἄν εἶναι μία σειρά, δύο σειρές ἤ πέντε .....χαχαχα

 

σαφῶς καί δέν ἔχω ὅλα τά τεύχη ὅλων τῶν κύκλων, γι’αὐτό καί μπορεῖ νά ἔχω κάνει ἕνα ἔως δύο μικρά λαθάκια... μπορεῖ καί ὄχι...

...ἀλλά ἄν μέ βοηθήσετε νά βρῶ τά ὑπόλοιπα ...χαχαχα...τεύχη

θά σᾶς φτιάξω τόν πληρέστερο ὁδηγό ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (1968 – 1984)

 

ἐπίσης, νά ποῦμε ὅτι, ὁ τίτλος τῆς σειρᾶς ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τέλος,

μέ μιά μικρή ἐξαίρεση ὅπως θά δεῖτε παρακάτω,

εἶναι:

 

περιπέτειες τοῦ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

 

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ :welcome:

1η ἔκδοση στά ἕλληνικά σέ αὐτοτελῆ ἄλμπουμ γιά ὅλα τά τεύχη :

 

ΑΠΡ. 1968 #1 – ΜΑΪ. 1971 #38 (σύνολο 38 τεύχη)

Ἐκδόται: Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ

ὅλα τά τεύχη ΔΡΑΧ. 10

στά πρῶτα 23 τεύχη σελίδες 56

ἀπό τό #24 καί μέχρι τέλους ὅλων τῶν κύκλων σελίδες 52

 

ἀπό νωρίς κυκλοφόρησαν ἐπίσημα καί κυριλᾶτοι σκληρόδετοι τόμοι τῶν 4 τευχῶν

ἕκαστος δραχμαί 60

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ :cool:

1η ἔκδοση γιά 4 τεύχη, 2η ἔκδοση γιά 39 τεύχη :

 

ΙΟΥΝ. 1971 #1 – ΝΟΕΜ. 1974 #41

(σύν δύο τεύχη ἐμβόλιμα ποῦ συνέχιζαν τήν ἀρίθμηση τοῦ 1ου κύκλου)

(σύνολο 43 τεύχη)

συνεχίζει μέ ἔκδοση ἀπό τήν ἐταιρεία Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ

ἀλλά σύντομα, στό 5ο τεῦχος, ἀνακοινώνεται διάλυσή της καί στήν θέση της ἀναγράφεται :

Ἰδιοκτῆται : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΟΕ

Ὑπεύθυνος Ἐκδότης : Παν. Στρατίκης

 

μέχρι τό #27 ἤ #28 ΔΡΑΧ.10, μετά ΔΡΑΧ.12, ἀπό τό #36 ΔΡΑΧ.15

 

ἐκεῖ κάπου στά τεύχη τῶν 12 δραχμῶν ὁ τίτλος γίνεται ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (σκέτο)

καί παραμένει μέχρι τό τέλος τοῦ κύκλου

 

ἔνδειξη συνέχισης κυκλοφορίας τόμων 4 τευχῶν σαφῆς, καί αὔξηση τῆς τιμῆς τους σέ 70 δραχμές, δέν γνωρίζω ὅμως ἄλλες λεπτομέρειες

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ :thinking:

3η ἔκδοση γιά 25 τεύχη :

 

ΔΕΚ. 1974 #1 – ΔΕΚ. 1976 #25 (σύνολο 25 τεύχη)

Ἰδιοκτῆται : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΟΕ

Ὑπεύθυνος Ἐκδότης : Παν. Στρατίκης

ὅλα τά τεύχη ΔΡΑΧ.15

 

συνεχίζει ἀπό τόν προηγούμενο κύκλο μέ τίτλο ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ ἀλλά ἀπό τό #13 (μόνο στό ἐξώφυλλο) καί τό #14 (καί στό ἐξώφυλλο καί στά στοιχεῖα ἐσωτερικά) ξαναγίνεται περιπέτειες τοῦ ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ καί παραμένει μέχρι τέλους ὅλων τῶν κύκλων

 

 

4ος ΚΥΚΛΟΣ :confuse:

1η ἔκδοση γιά 6 τεύχη, 3η καί 4η ἔκδοση γιά 41 τεύχη :

 

ΙΑΝ.1977 #1 – ΝΟΕΜ. 1980 #47 (σύνολο 47 τεύχη)

Ἰδιοκτῆται : ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΟΕ

ἀλλά ἀπό τό #8 ἀλλάζει σέ

Ἰδιοκτήτης : Χρῆστος Στρατίκης

κατά τά ἄλλα παραμένει

Ὑπεύθυνος Ἐκδότης : Παν. Στρατίκης

καί

ξεκινᾶ ὡς συνεργάτης ὁ Τ. Ψαρόπουλος (ANGLO-HELLENIC AGENCY)

 

ξεκινᾶ μέ ΔΡΑΧ.20

στό #25 πάει σέ ΔΡΑΧ.25

κάπου στά #33-34 πάει ΔΡΑΧ.30

στό #42 πάει ΔΡΑΧ.35

 

 

5ος ΚΥΚΛΟΣ :oops:

2η ἔκδοση γιά 6 τεύχη, 3η , 4η καί 5η ἔκδοση γιά 34 διαπιστωμένα τεύχη :

 

ΔΕΚ. 1980 #1 – ΜΑΡΤ. 1984 # 40

(σύνολο 40 τεύχη διαπιστωμένα)

(εἶναι πιθανόν νά κυκλοφόρησαν λίγα τεύχη ἀκόμα... ἴσως κι ὅχι...

στά τέλη τοῦ 1984 ξεκινᾶ ἡ ἔκδοση τῆς ΜΑΜΟΥΘ)

 

μέχρι καί τό τεῦχος #23 (ΟΚΤ.82) :

Ἰδιοκτήτης : Χρῆστος Στρατίκης

Ὑπεύθυνος Ἐκδότης : Παν. Στρατίκης

συνεχίζει ὡς συνεργάτης ὁ Τ. Ψαρόπουλος ἀλλά μέ δικαιώματα (copyright) δικά του

 

ἀπό τό #24 (ΝΟΕΜ.82) μέχρι τέλους :

Ἰδιοκτήτης : Τάσος Ψαρόπουλος

Ἐκδότης : ANGLO-HELLENIC AGENCY

 

ξεκινᾶ μέ ΔΡΑΧ.35

στό #4 πάει σέ ΔΡΑΧ.40

στό #12 πάει ΔΡΑΧ.50

στό #24 πάει ΔΡΑΧ.60

στό #28 πάει ΔΡΑΧ.80

στό #37 ἔχει ἤδη φτάσει ΔΡΑΧ.90

στό #39 ἔχει ἤδη φτάσει ΔΡΑΧ.100

 

:yahoo::yahoo::yahoo:

 

σύνολο τευχῶν 1ης ἔκδοσης : 48

γενικό σύνολο τευχῶν : 193 διαπιστωμένα

 

:yahoo::yahoo::yahoo:

 

 

 

διαφορές στήν ἐπιπλέον ὕλη τοῦ περιοδικοῦ ὅπως καί σέ λεπτομέρειες ἀπό κύκλο σέ κύκλο μικρές ἀλλά ὑπαρκτές, μέ κυριότερες τῶν 23 πρώτων τευχῶν ποῦ εἴχαν 4 σελίδες περισσότερες ..καί βέβαια στό πρῶτο κύκλο ὑπῆρχε καί ἡ στήλη τοῦ Λάμπη τοῦ καμπόη...

 

ἡ μετάφραση (μᾶλλον σέ ὅλα τά τεύχη) εἶναι τοῦ Πότη Στρατίκη

 

δεύτερη παρένθεση : :mafia:

...καί ἡ μετάφραση (ἀπόδοση κειμένου) εἶναι ἀπό τά σημαντικότερα

ὅταν φτάνει ἡ ὥρα ὁ Λοῦκυ Λοῦκ νά μιλήσει ἑλληνικά

τί λέει;

μέ τί τρόπο, πῶς τά μιλάει τά ἑλληνικά;

τῆς Ντόλυς συμπεριλαμβανομένης

γιατί καμμιά φορά τά «μεγάλα λάθη» μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ «μεγάλες ρήξεις» ...καί σέ «μεγάλες ὑπερβάσεις» καί αὐτό μακροπρόθεσμα ἀνοίγει τό μυαλό

κλείνει ἡ δεύτερη παρένθεση

 

καί δύο λόγια γιά τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩ :

 

οἱ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩ ( Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ ) ἤ καί ἐκδόσεις «ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ» ἄν θέλετε, ξεκινοῦν κάποια στιγμή τό 1965 καί συναντᾶμε τό γλυκύτατο σῆμα τους σέ μικρούς σερίφηδες τῆς ἐποχῆς καί σέ μικρούς κάου-μπόϋδες κι ἀργότερα στόν ΚΕΝΤΑΛ(ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΤΟΣ) καί φυσικά στήν πρώτη ἔκδοση τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ

σέ ὅλα τά τεύχη τοῦ πρώτου κύκλου τοῦ Λοῦκυ ποῦ ἔχω ἀλλά καί σέ αὐτά ποῦ ἔχουν ἀνεβάσει οἱ κομιξοσύντροφοι τῆς κοινότητας ὁ Αἰγόκερως εἶναι παρών στά ἐξώφυλλα ὁπότε ὑποθέτω ὅτι σέ ὅλα τά τεύχη τοῦ πρώτου κύκλου θά δεῖτε τόν Αἰγόκερω

τώρα τί γίνεται μέ τά πρῶτα τεύχη τοῦ δεύτερου κύκλου... αὐτό γιά τήν ὥρα θά σᾶς τό ἀπαντήσει ὁ χωρισμός...

 

ἄἄἄχχχ!!! ἔχετε ποτέ χωρίσει;

εἰδικά μετά ἀπό μακροχρόνια σχέση ἐρωτική, φιλική, συνεταιρική

σχέση στήν ὁποία ζεῖς μαζί, μοιράζεσαι, εἶσαι ἐκεῖ

κάτι θά ἔχετε ἀκούσει, κάτι θά ξέρετε, κάτι θά ἔχετε περάσει...

σίγουρα πάντως τό ἔμαθαν καλά οἱ Ἀνδρεόπουλος - Στρατίκης τότε... τό 1971...

...καί καλά ὁ Λοῦκυ ποῦ δέν ἦταν δημιουργία τους (ἴσως γι’ αὐτό νά τόν κράτησε ὁ Στρατίκης... ἐπειδή τόν εἶχε μεταφράσει) ἀλλά τό παιδί τους, τόν Τζίμ Ἄνταμς, πῶς τόν χωρίζεις; ...πάντως τά μοίρασαν... ὁ Ἀνδρεόπουλος κράτησε τόν Μικρό Κάου-μπόϋ καί ὁ Στρατίκης κράτησε τόν Λοῦκυ Λοῦκ καί τόν Μικρό Σερίφη (τόν ξαναέβγαλε σέ μικρό σχῆμα) ...ἀλλά ὁ Αἰγόκερως;

ὁ Αἰγόκερως ἦταν τό θῦμα, ὁ Αἰγόκερως ἀρνήθηκε τόν χωρισμό...καί χάθηκε...

 

...ἀλλά γιά νά μήν σᾶς ἀφήσω στεναχωρημένους, νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ Ἀνδρεόπουλος καί ὁ Κ. Ραμπαζῆς (ὁ τρῖτος ἄνθρωπος, βασικός συνεργάτης καί ἴσως καί κρυφός συνεταῖρος στίς Ἐκδόσεις Αἰγόκερω) λίγους μῆνες μετά ἔφτιαξαν τό παιδί τοῦ Αἰγόκερω... τόν ΜΟΝΟΚΕΡΩ...

 

ἐπιστροφή στόν ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

...ὑπάρχουν τρία σκοτεινά σημεία στήν ὅλη ἔκδοση...

 

(στόν πρῶτο ποῦ θά ἀπαντήσει διατυπώνοντας ἔστω καί ἕνα σκοτεινό σημεῖο τῆς ἔκδοσης, θά τοῦ δώσω δῶρο ἕνα ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ τῆς ἐν λόγω σειρᾶς, μέ προσωπική παραλαβή στήν Λέσχη Φίλων Κόμικς)

(ἐλᾶτε τώρα εὔκολο εἶναι, ἔχω ἀφήσει ἕνα σωρό ὑπονοούμενα)

 

...τρία σκοτεινά σημεία...

...τρεῖς ἀναπάντητες ἐρωτήσεις...

ποῦ δέν μέ ἀφήνουν νά κοιμηθῶ τά βράδια

ποῦ γιά νά τίς ἀπαντήσω χρειάζομαι κι ἄλλα τεύχη...

κι ἄλλα τεύχη ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ ποῦ δέν ἔχω

περιμένω λοιπόν τήν βοήθειά σας

τεύχη διπλά σας, τεύχη ποῦ δέν σᾶς ἄρεσαν/ἀρέσουν

τεύχη μέ τά ὁποία δέν κάνετε πιά παρέα

τεύχη ποῦ δέν τά θέλετε γιατί σᾶς πίκραναν

τεύχη ποῦ σᾶς πιάνουν χῶρο...

δέχομαι ἐπίσης καί τόμους ποῦ κυκλοφόρησαν τά πρῶτα χρόνια

σαφῶς ἔναντι ἀμοιβῆς

δεκτή ἀπλά καί βέβαια εἶναι καί ἡ ἀγάπη σας

 

ὁ δικός σας καλεσμένος

 

 

:flower2::ballet:
 • Like 43
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  3,960
 • Group:  Members
 • Topic Count:  233
 • Content Count:  1,121
 • Reputation:   4,120
 • Achievement Points:  1,121
 • Days Won:  1
 • With Us For:  5,377 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  58

Μπράβο βρε Γιώργαρε! :clap2: Άξιος ...συμαθητής και παιδικός φίλος! :cheers3::)

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

ταξινομῶ τὰ κόμικς χρονολογικὰ

ἡ ἀρίθμηση (α/α) τῶν κόμικς σχεδὸν πάντα ἔχει χρονολογικὴ συνέπεια

ὅταν αὐτὸ δὲν συμβαίνει

προτεραιότητα ἔχει ἡ χρονολογικὴ σειρά

π.χ.

θὰ βάλω τὸ νο.29 τεῦχος τῶν ΕΚΔΙΚΗΤΩΝ τοῦ Καμπανᾶ

ἀνάμεσα στὸ νο.9 καὶ στὸ νο.11 ὅπου χρονολογικὰ ἀνήκει

καὶ ὄχι στὸ τέλος τῆς σειρᾶς

π.χ.

δὲν θὰ ἔβαζα ποτὲ τὸ νο.0 Action Comics

πρὶν τὸ νο.1 (χαχαχα)

τὸ θεωρῶ ἀτόπημα

καὶ ὡς πρὸς τὴν ταξινόμηση

ἀλλὰ κυρίως ὡς πρὸς τὸν πολιτισμό

 

ἔτσι καὶ μὲ τὶς περιπέτειες τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ

στὶς δύο φορὲς ποῦ σπάει ὁ α/α ἀκολουθῶ χρονολογικὴ ταξινόμηση

δυὸ φορὲς εἶναι, τὶς μαθαίνεις, τὶς θυμᾶσαι

οἱ ἐξαιρέσεις ἄλλωστε ἔχουν περισσότερο ἐνδιαφέρον

πιὸ πλάκα

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜ.   ΤΕΥΧΟΣ   ΤΙΜΗ    ΤΙΤΛΟΣ

                                      ΔΡΧ.

ΑΠΡ. 1968       1             10         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ

ΜΑΪ. 1968        2             10          ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ

ΙΟΥΝ.1968       3             10           Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΙΟΥΛ.1968       4             10         ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

ΑΥΓ. 1968        5             10          ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ

ΣΕΠΤ.1968      6              10           ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ

ΟΚΤ.1968        7              10            ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΝΟΕΜ.1968     8              10           Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΔΕΚ. 1968        9              10              ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ

ΙΑΝ. 1969       10               10               Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΦΕΒ. 1969      11              10              ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ

ΜΑΡΤ.1969     12              10               ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΑΠΡ. 1969       13              10              Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

ΜΑΪ. 1969        14             10             Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΙΟΥΝ.1969       15             10             Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΙΟΥΛ.1969       16             10             Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ

ΑΥΓ. 1969        17             10              ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ

ΣΕΠΤ.1969      18             10               ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ

ΟΚΤ. 1969       19              10              ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΝΟΕΜ.1969     20             10              ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΚ. 1969        21             10              Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΙΑΝ. 1970         22             10              ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ

ΦΕΒ. 1970       23              10              ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ

ΜΑΡΤ.1970      24             10                ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ

ΑΠΡ. 1970        25             10                ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΜΑΪ. 1970        26               10               ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΙΟΥΝ. 1970      27             10                 ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ

ΙΟΥΛ. 1970      28             10                 ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΑΥΓ. 1970        29              10                 Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ

ΣΕΠΤ. 1970     30              10                 ΑΡΙΖΟΝΑ

ΟΚΤ. 1970       31              10                 Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΝΟΕΜ. 1970    32              10                 ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ

ΔΕΚ. 1970       33              10                 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ

ΙΑΝ. 1971         34              10                 Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

ΦΕΒ. 1971       35              10                ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ

ΜΑΡΤ. 1971     36               10               ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ

ΑΠΡ. 1971        37              10                ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

ΜΑΪ. 1971         38              10                ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ (φαράγγι) ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ

 

ΙΟΥΝ. 1971 ξεκινᾶ ὁ 2ος κύκλος μὲ τὴν ἐπανέκδοση τοῦ νο.1

(συνεχίζεται)

 

οἱ λίστες εἶναι κατὰ προσέγγιση, ὑπάρχει μικρὴ πιθανότητα λάθους (ἐλάχιστη)

εὐπρόσδεκτος ὁ ἔλεγχός σας

ἀκολουθοῦν οἱ ἐπόμενοι κύκλοι

καὶ κυρίως, μετά, περισσότερες λεπτομέρειες καὶ ἀποκαλύψεις

καὶ συζήτηση ἐλπίζω

κι ἄλλο ψάξιμο...

 

:flower2::ballet:

 • Like 28
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

 

καὶ ἦρθε ἡ ὥρα τῶν ἐκπλήξεων

καθὼς προχωρᾶμε στὸν δεύτερο κύκλο

ὅπου συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα

στὴν παγκόσμια ἐκδοτικὴ ἱστορία τῶν κόμικς

χαχαχα

...ἀλλὰ ἄς ρίξουμε ἀρχικὰ μία ματιὰ στὴν λίστα μας

 

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜ.     ΤΕΥΧΟΣ     ΤΙΜΗ       ΤΙΤΛΟΣ

                                          ΔΡΧ.

ΙΟΥΝ.1971         1               10       ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΙΟΥΛ.1971         2               10       ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΑΥΓ. 1971          3               10       Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΑΥΓ. 1971          3               10       Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο χωρὶς Αἰγόκερω)

ΣΕΠΤ.1971        4                10      ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΣΕΠΤ.1971        4                10      ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο χωρὶς Αἰγόκερω)

ΟΚΤ. 1971         5                10      ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΝΟΕΜ.1971       6                10      ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ (Ἀφοὶ Στρατίκη) (ἐξώφυλλο μὲ Αἰγόκερω)

ΔΕΚ. 1971          7                10      ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΑΝ. 1972           8                10      Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΦΕΒ. 1972          9                10      ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ

ΜΑΡΤ. 1972      10                10      Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΑΠΡ. 1972         11                10      ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ

ΜΑΪ. 1972          12                10      ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΟΥΝ. 1972        13                10      Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

ΙΟΥΛ. 1972        14                10      Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΙΟΥΛ. 1972         39               10      ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ (1η ἔκδοση)

ΑΥΓ. 1972           15               10      Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΣΕΠΤ. 1972        16               10      Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ

ΟΚΤ. 1972          17               10      ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ

ΝΟΕΜ. 1972       18               10      ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ

ΔΕΚ. 1972           19               10      ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΑΝ. 1973            20               10      ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

ΦΕΒ. 1973           40               10      ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ (1η ἔκδοση)

ΜΑΡΤ. 1973         21               10      Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΑΠΡ. 1973            22               10      ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ

ΜΑΪ. 1973             23               10      ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ

ΙΟΥΝ. 1973           24               10      ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ

ΙΟΥΛ. 1973           25                10     ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΑΥΓ. 1973             26                10     ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΣΕΠΤ. 1973           27               10      ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ

ΟΚΤ. 1973            28                 10     ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΝΟΕΜ. 1973         29                 12     Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ

ΔΕΚ. 1973             30                 12     ΑΡΙΖΟΝΑ

ΙΑΝ. 1974              31                 12     Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΦΕΒ. 1974             32                12      ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ

ΜΑΡΤ. 1974           33                12     Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

ΑΠΡ. 1974              34                12     ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ

ΜΑΪ. 1974               35                12     ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ

ΙΟΥΝ.1974              36                15     ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

ΙΟΥΛ.1974              37                 15     Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ (1η ἔκδοση)

ΑΥΓ. 1974               38                 15     Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ (1η ἔκδοση)

ΣΕΠΤ. 1974            39                 15      ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΟΚΤ. 1974              40                 15     ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ

ΝΟΕΜ.1974            41                 15     ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

 

ΔΕΚ. 1974 ξεκινᾶ ὁ 3ος κύκλος μὲ τὴν 2η ἐπανέκδοση τοῦ νο.1

(συνεχίζεται)

 

ἡ ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ (νο.39) βγῆκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ ’72, μὴ ἀκολουθώντας τὴν μηνιαῖα περιοδικότητα τοῦ τίτλου, ἐμβόλιμα, κάπως σὰν ἔξτρα τεῦχος,(οὐσιαστικὰ ἀκολουθώντας τὴν ἀρίθμηση τοῦ 1ου κύκλου) καὶ ξαναβγῆκε πρὸς τὸ τέλος τοῦ κύκλου καὶ πάλι ὡς νο.39

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ (νο.40) βγῆκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ ’73, ὡς κανονικὸ τεῦχος τοῦ μήνα ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἀκολουθεῖ τὸν α/α, (οὐσιαστικὰ ἀκολουθώντας τὴν ἀρίθμηση τοῦ 1ου κύκλου) καὶ ξαναβγῆκε στὸ τέλος τοῦ κύκλου ὡς νο.41 αὐτὴ τὴν φορά

εἴχαμε ἀκόμα δύο πρῶτες ἐκδόσεις

τὴν ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ (νο.37) καὶ τὸν ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑ (νο.38)

ποὺ ἀκολούθησαν κανονικὰ τὴν (μὲ α/α) ἀρίθμηση τοῦ 2ου κύκλου!

...ὁπότε ἔχουμε καὶ λέμε

38 πρῶτες ἐκδόσεις τοῦ 1ου κύκλου σὺν 4 τοῦ 2ου

σύνολο 42 τεύχη!!!

μμμμμμμμμμμ!!!

γιατὶ ὅμως ὁ 2ος κύκλος σταματᾶ στὸ 41;

.....................

πρὶν φτάσω στὴν μεγαλύτερη ἔκπληξη ποὺ μοῦ ἔχει συμβεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χρὀνια (καὶ εἶναι πολλά) ποὺ μαζεύω κόμικς

ἄς ποῦμε δυὸ λόγια γιὰ τὰ ἐξώφυλλα

(λόγια ποὺ εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὴν κορύφωση τῆς ἱστορίας μας)

ἐδῶ στὴν κοινότητά μας καταλογραφοῦμε βάση τῶν ἐξωφύλλων

καὶ πολὺ σωστά

κάθε ἐξώφυλλο ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη τοῦ τεύχους

καὶ παρακολουθοῦμε κι ἔτσι τὴν ἐκδοτικὴ πορεία κάθε τίτλου

μὲ τὸν Λοῦκυ Λοῦκ ἐξ ἀρχῆς εἴχαμε πρόβλημα

πολλὰ ἴδια ἐξώφυλλα μὲ μπερδεμένη ἀρίθμηση ...

ἀλλὰ

νομίζω πὼς μὲ τὴν διάκριση τῶν πέντε διαδοχικῶν κύκλων

ξεκαθάρισε τὸ πράγμα

κάθε ἐξώφυλλο σύμφωνα μὲ τὴν τιμή του πέφτει σὰν κομμάτι ἐνὸς πὰζλ στὴν θέση του

ἡ συνεχόμενη αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ Λοῦκυ ἀπὸ τὶς 10 δραχμὲς μέχρι τὶς 100

δημιουργεῖ μοναδικότητα σὲ κάθε ἐξώφυλλο

δὲν ἔχουμε ἴδια ἐξώφυλλα

...μὲ μιὰ μικρὴ ἐξαίρεση...

στὰ Λοῦκυ τῶν 10 δραχμῶν...

...ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ἐξώφυλλα ἴδιων τίτλων μὲ ἴδια τιμὴ εἶναι μόνο στὰ δεκάδραχμα Λοῦκυ Λοῦκ

ἀλλὰ ἐκεῖ ὑπάρχει ὀ Αἰγόκερως γιὰ νὰ τὰ διακρίνουμε

στὸν πρῶτο κύκλο ὑπάρχει στὰ ἐξώφυλλα ὁ Αἰγόκερως

στὸν δεύτερο δὲν ὑπάρχει

...ἐκτὸς ...ἀπὸ τὰ πρῶτα τεύχη

ἡ ἑταιρεία τοῦ Αἰγόκερου ξεκινᾶ τὴν ἐπανέκδοση τῶν τευχῶν τοῦ δεύτερου κύκλου καὶ ἐκδίδει τὰ τέσσερα πρῶτα (μὲ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο)

στὸ πέμπτο τεῦχος ὑπάρχει ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς διάλυσῆς της καὶ τῆς διάδοχης κατάστασης 

...ποὺ ὅμως συνεχίζει νὰ διατηρεῖ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο στὸ πέμπτο καὶ ἕκτο τεῦχος σίγουρα

ὁπότε 

ἔχουμε σὲ ἐπανέκδοση ἔξι τεύχη τῶν δέκα δραχμῶν μὲ τὸν Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο

εἶναι τὰ ἐξώφυλλα αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τῆς πρώτης ἔκδοσης;

τὰ τέσσερα πρῶτα ὄχι

στὴν πρώτη ἔκδοση στὰ τέσσερα πρῶτα τεύχη δὲν ὑπάρχει τὸ χαρακτηριστικὸ χρωματικὸ πλαίσιο πάνω στὸν τίτλο ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

τὰ ἄλλα δύο, δηλαδὴ τὰ νο.5 καὶ νο.6 τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ δεύτερου κύκλου μοιάζουν νὰ εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνα τοῦ πρώτου κύκλου

δηλαδὴ μὲσα στὰ 193 μέχρι πρότινος διαπιστωμένα τεύχη εἶναι τὰ μοναδικὰ ἐξώφυλλα ποὺ μᾶλλον εἶναι ἴδια

λέω μᾶλλον γιατὶ δὲν εἶχα τὴν χαρὰ νὰ τὰ ἀντιπαραβάλλω ζωντανά

 

...........κι ἔτσι ἔπεσα στὸν βαθὺ ὕπνο τοῦ δικαίου νομίζοντας πὼς ἔχω ἐξιχνιάσει κάθε σκοτεινὴ γωνία τῶν πρώτων ἐκδοτικῶν χρόνων τοῦ Λοῦκυ

...ὅμως...

πρὶν ἀρκετὸ καιρὸ ἐπισκέφτηκα ἕναν καλό μου φίλο, συμμαθητή μου ἀπὸ τὴν πρώτη δημοτικοῦ, 

ὁ ὁποῖος ἔφερε στὸν κόσμο πρόσφατα ἕνα γλυκύτατο κοριτσάκι!

ἡ συζήτηση πῆγε στὰ κόμικς καὶ μοῦ εἶπε ὅτι προσφάτως εἶχε ἀνασύρει ἀπὸ τὸ πατρικό του τὰ παιδικά του κόμικς

φυσικὰ δὲν γινόταν νὰ μὴν τὰ δῶ

ἀτυχῶς τὰ περισσότερα ἦταν σὲ κακὴ κατάσταση θύματα τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῶν γατιῶν του

ἦταν πολλὰ μίκυ μάους πρῶτα καὶ κατοστάρια διακοσάρια καὶ μετά, πολλὰ βέλη ...καὶ ἄλλα τῆς ἐποχῆς καὶ ...κάμποσα Λοῦκυ Λοῦκ ...θησαυρὸς ταλαιπωρημένος!

πιάνοντας κάποια στιγμὴ τὰ Λοῦκυ Λοῦκ νοσταλγικὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀναζητῶ κάτι, ἔπεσα πάνω στὰ νο.3 καὶ νο.4 δεκάδραχμα, 

τὰ ξεφύλλισα καὶ ἐμπειρικὰ εἶπα μέσα μου ὅτι εἶναι τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ δεύτερου κύκλου,

ξανακοιτάζω τὸ ἐξώφυλλό τους ...πουθενὰ Αἰγόκερως, λέω μάλιστα στὸν δεύτερο κύκλο δὲν εἴχαμε Αἰγόκερω 

μὴν ἔχοντας φρέσκα στὴν μνήμη μου ὅσα σᾶς ἔχω πεῖ προηγουμένως, 

κοιτάζω τὰ ἐσωτερικὰ στοιχεία ἔγραφαν Ἀφοὶ Στρατίκη Αὔγουστος καὶ Σεπτέμβριος τοῦ ᾽71 ἀντίστοιχα, 

ἔνοιωσα ὅτι κάτι δὲν πήγαινε καλὰ ἀλλὰ δὲν ἤμουν σίγουρος ἀκόμα τί!

γυρνώντας σπίτι μου τσεκάρω τὶς σημειώσεις μου 

καὶ πέφτω ἀπὸ τὰ σύννεφα διαπιστώνοντας ὅτι βρίσκομαι μπροστὰ σὲ δύο τεύχη αἴνιγμα:

μὲ ἡμερομηνία ΑΥΓ.1971 ἔχουμε δύο νο.3 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

ἕνα τῶν “Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ” μὲ Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο

καὶ ἕνα τῶν “Ἀφοὶ Στρατίκη” χωρὶς Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο

μὲ ἡμερομηνία ΣΕΠΤ.1971 ἔχουμε δύο νο.4 ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ

ἕνα τῶν “Θ. Ἀνδρεόπουλος – Π. Στρατίκης κ Σία ΟΕ” μὲ Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο

καὶ ἕνα τῶν “Ἀφοὶ Στρατίκη” χωρὶς Αἰγόκερω στὸ ἐξώφυλλο

τὶ ἔχει συμβεῖ;

γνωρίζουμε ὅτι βρισκόμαστε στὸ χρονικὸ σημεῖο ὅπου οἱ Ἀνδρεόπουλος καὶ Στρατίκης μοιράζουν τὰ “παιδιά τους”

ὑπῆρξε τέτοια διαμάχη γιὰ τὸ ποιὸς θὰ κρατήσει τὸν Λοῦκυ ποὺ ἔβγαλαν ταυτόχρονα καὶ οἱ δύο τὸ τεῦχος τοῦ μήνα;

πῶς τὸ κατάφεραν πρακτικὰ αὐτό;

μήπως πρόκειται γιὰ μεταγενέστερη κυκλοφορία ἀπὸ τοὺς Ἀφοὺς Στρατίκη;

γιὰ ποιὸν λόγο;

ἔχει ξανασυμβεῖ κάτι ἀντίστοιχο στὴν ἱστορία τῶν κόμικς; ...χαχαχα

...χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα ........χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

 

ἄἄἄ καὶ πλέον

γενικό σύνολο τευχῶν : 195 διαπιστωμένα

 

......ἀκολουθοῦν οἱ ἐπόμενοι κύκλοι....

 

 

:flower2::ballet:

 

 • Like 29
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  26,001
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  98
 • Content Count:  7,114
 • Reputation:   84,811
 • Achievement Points:  7,123
 • Days Won:  165
 • With Us For:  3,547 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  55

Απίστευτη καταγραφή φίλε guest !!!

 

:clap2: :clap2: :best::beer:

 • Like 9
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,290
 • Group:  Members
 • Topic Count:  38
 • Content Count:  1,113
 • Reputation:   6,399
 • Achievement Points:  1,113
 • Days Won:  0
 • With Us For:  2,893 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  19

:gpost:  :congrats: theguest!!!

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

πᾶμε στὸν τρίτο κύκλο

ὁ μικρότερος ἀπὸ ὅλους

μόλις 25 τεύχη

ὅλα δεκαπεντάδραχμα

στὰ ἐξώφυλλα ἀπὸ τὸ νο.1 ἔως καὶ τὸ νο.12

ὁ τίτλος εἶναι ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ (σκέτο)

ἀπὸ τὸ νο.13 καὶ μετὰ ἐπιστρέφει τὸ περιπέτειες

καὶ παραμένει μέχρι τὸ τέλος ὅλων τῶν ἐπόμενων κύκλων

 

 

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜ.     ΤΕΥΧΟΣ   ΤΙΜΗ          ΤΙΤΛΟΣ

                                       ΔΡΧ.

ΔΕΚ. 1974           1          15          ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ

ΙΑΝ. 1975            2          15          ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ

ΦΕΒ. 1975           3          15          Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΜΑΡΤ.1975         4          15          ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

ΑΠΡ. 1975           5          15         ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ

ΜΑΪ. 1975            6          15         ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ

ΙΟΥΝ. 1975          7          15         ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΟΥΛ. 1975          8          15          Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΑΥΓ. 1975            9          15         ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ

ΣΕΠΤ. 1975        10         15          Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΟΚΤ. 1975          11         15          ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ

ΝΟΕΜ. 1975       12         15          ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΔΕΚ. 1975           13         15          Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

ΙΑΝ. 1976            14         15          Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΦΕΒ. 1976           15         15         Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΜΑΡΤ. 1976        16         15          Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ

ΑΠΡ. 1976           17         15         ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ

ΜΑΪ. 1976            18         15         ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ

ΙΟΥΝ. 1976          19         15         ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΟΥΛ. 1976          20          15         ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΥΓ. 1976            21          15         Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΣΕΠΤ. 1976         22          15         ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ

ΟΚΤ. 1976           23          15         ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ

ΝΟΕΜ. 1976        24          15         ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ

ΔΕΚ. 1976           25           15         ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ

 

τὸν ΙΑΝ.1977 ξεκινᾶ ὁ τέταρτος κύκλος μὲ 4 νέα τεύχη

μὲ ἀκόμα δύο στὴν πορεία

μὲ νέα ἀρίθμηση

μὲ συνεργάτη Ψαρόπουλο

καὶ μὲ τρελλὸ πιστολίδι

ἀκολουθοῦν λοιπὸν οἱ δύο ἐπόμενοι κύκλοι

(συνεχίζεται)

 

:flower2::ballet:

 • Like 26
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

Που είναι ρε γίγαντα η συνέχεια;;;

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

λίγο ὑπομονὴ φίλοι μου

καὶ καλέ μου φίλε κωνσταντινούπολη

παρὰ τὶς διαδοχικὲς πιέσεις ποὺ μοῦ ἀσκεῖ τὸ ¨ἑλληνικὸ κράτος¨

ἡ συνέχεια ἔρχεται!  :sun:

 

(πῶς περνοῦν ἔτσι γρήγορα οἱ μέρες ;;; καὶ γίνονται μῆνες καὶ γίνονται χρόνια ...)

(καὶ προκοπὴ δὲν βλέπω ...) :iron:  

 

 

:flower2::ballet:

 • Like 12
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

 

κι ἔτσι φτάνουμε στὸν τέταρτο κύκλο

τὸν μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλους μὲ συνολικὰ 47 τεύχη

 

ὅπως εἴδαμε ὁ τρίτος κύκλος διακόπηκε ἀπότομα

ὄχι ὅμως καὶ τυχαία

 

εἶχαν τέσσερα νέα τεύχη στὰ χέρια τους

τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1976 ἦταν στὸν ὀρίζοντα...

τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Πρωτοχρονιᾶς

ἡ ἀγοραστικὴ δύναμη αὐξάνεται

οἱ περισσότεροι ἐκδότες κόμικς τῆς ἐποχῆς ἔβγαζαν γιορταστικὰ τεύχη ἤ νέους τίτλους τὶς μέρες τῶν ἑορτῶν

σοῦ λέει βγάλτα

καὶ μιᾶς ποὺ θὰ βγάλουμε τέσσερις νέους τίτλους στὴν σειρά

δὲν ξαναξεκινᾶμε τὴν ἀρίθμηση ἀπὸ τὸ νο.1;

ἔτσι κι ἀλλιῶς τὴν ἔχουμε ψιλοχάσει καὶ στὸ παρελθὸν τὴν μπάλα μὲ τὴν ἀρίθμηση

εὐκαιρία εἶναι ὅλοι οἱ νέοι ἀναγνῶστες μας

νὰ ξεκινήσουν νὰ μαζεύουν τὴν σειρὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή

καὶ γιὰ τοὺς παλιούς; γι’αὐτοὺς ποὺ μάζευαν τὴν σειρὰ ἔως τώρα;

γι’αὐτοὺς θὰ ἀναγράφουμε τὴν παλαιὰ ἀρίθμηση στὸ ἐσωτερικό

θὰ πρωτοτυπήσουμε γιὰ ἀκόμα μιὰ φορά!

καὶ δὲν κάνουμε καὶ μιὰ μικρὴ αὔξηση στὴν τιμή;

ἀπὸ 15 δραχμὲς σὲ 20

καινούργια τεύχη βγάζουμε!

...ἔτσι κι ἔγινε

στὴν λίστα λοιπὸν ποὺ ἀκολουθεῖ ἀκολουθῶ ὅτι ἔγινε

σὲ ὅσα τεύχη ἀναγραφόταν ἐσωτερικὰ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση

τὴν ἀναγράφω,

δίπλα στὸν ἐπίσημο ἀριθμὸ τοῦ τεύχους, σὲ παρένθεση

 

κανείς μας ἄλλωστε, πιὰ, δὲν νομίζω νὰ θέλει νὰ χαθεῖ ἡ πολυπλοκότητα

τῆς ἐκδοτικῆς περιπέτειας τοῦ Λοῦκυ Λοῦκ

 

πάντως ἕνα πράγμα ποὺ σίγουρα θὰ συναντήσετε,

βρίσκοντας παλαιὰ τεύχη άναγνωστῶν ποὺ μάζευαν τότε τὸν Λοῦκυ Λοῦκ,

εἶναι, σὲ πολλὰ ἐξώφυλλα τοῦ Λοῦκυ τοῦ συγκεκριμένου κύκλου,

δίπλα στὸν ἀριθμὸ τοῦ τεύχους νὰ ἀναγράφεται μὲ στυλὸ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση

ἀπὸ τότε πολλὰ παιδιὰ προσπαθοῦσαν νὰ ταξινομήσουν σὲ μιὰ σειρὰ ...τὴν σειρά

ποιὸς ξέρει ἄν τὰ κατάφεραν; χαχαχα

 

ὅπως σᾶς ἔχω ἤδη πεῖ σὲ αὐτὸν τὸν κύκλο ἔχουμε ἕξι τίτλους

ποὺ ἐκδίδονται γιὰ πρώτη φορά

εἶναι τὰ τέσσερα πρῶτα νούμερα

τὸ νο.25 ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ αὐτὸ στὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν

(καὶ αὐξάνει καὶ πάλι τὴν τιμὴ τοῦ περιοδικοῦ κατὰ πέντε δραχμές)

καὶ τὸ νο.42 (ἄλλες πέντε δραχμὲς αὔξηση)

 

μετὰ τὸ νο.42 σταματᾶ νὰ ἀναγράφεται καὶ ἐσωτερικὰ ἡ παλαιὰ ἀρίθμηση

 

ὁπότε ἔχουμε καὶ λέμε, 6 νέοι τίτλοι καὶ 41 τοῦ ὁλοκληρωμένου δεύτερου κύκλου

ἴσον 47, σύνολο 47 τίτλοι, δηλαδὴ ὅλοι ὅσοι βγῆκαν στὸν τέταρτο κύκλο

σωστά;

σωστὰ ἔτσι;

τί;

πῶς;

δὲν εἶναι σωστά;

ὄχι;

γιατί;

 

μὲ τὸ ξεκίνημα αὐτοῦ τοῦ κύκλου ἔχουμε καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνιση, ὡς συνεργάτη,

τοῦ Τάσου Ψαρόπουλου (καὶ τῆς ANGLO-HELLENIC AGENCY)

ποὺ θὰ παίξει πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὶς ἑλληνικὲς ἐκδόσεις κόμικς τῆς ἐποχῆς

 

 

4ος ΚΥΚΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜ.    ΤΕΥΧΟΣ   ΤΙΜΗ       ΤΙΤΛΟΣ

                                       ΔΡΧ.

ΙΑΝ. 1977           1            20      Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ (1η ἔκδοση)

ΦΕΒ. 1977          2           20       ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ (1η ἔκδοση)

ΜΑΡΤ.1977        3            20       Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (1η ἔκδοση)

ΑΠΡ. 1977          4            20       7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (1η ἔκδοση)

ΜΑΪ. 1977           5 (26)     20       ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΙΟΥΝ. 1977         6 (27)     20       ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ

ΙΟΥΛ. 1977         7 (28)     20        ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΑΥΓ. 1977           8 (29)     20       Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ

ΣΕΠΤ. 1977        9 (30)     20       ΑΡΙΖΟΝΑ

ΟΚΤ. 1977         10 (31)    20       Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΝΟΕΜ. 1977      11 (32)    20       ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ

ΔΕΚ. 1977          12 (33)    20       Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

ΙΑΝ. 1978           13 (34)    20       ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ

ΦΕΒ. 1978          14 (35)    20       ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ

ΜΑΡΤ.1978         15 (36)   20       ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

ΑΠΡ.1978            16 (37)    20       Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ 

ΜΑΪ. 1978            17 (38)    20       Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ

ΙΟΥΝ. 1978          18 (39)    20      ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΟΥΛ. 1978           19 (40)    20      ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ

ΑΥΓ.1978              20 (41)    20      ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

ΣΕΠΤ. 1978          21 (1)     20       ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ

ΟΚΤ. 1978            22 (2)     20       ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ

ΝΟΕΜ. 1978         23 (3)     20       Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΔΕΚ.1978              24 (4)     20       ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

ΙΑΝ. 1979              25          25      ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ (1η ἔκδοση)

ΦΕΒ. 1979             26 (5)     25      ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ

ΜΑΡΤ. 1979          27 (6)     25       ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ

ΑΠΡ. 1979             28 (7)     25       ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΜΑΪ. 1979              29 (8)     25       Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΙΟΥΝ. 1979            30 (9)     25       ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ

ΙΟΥΛ. 1979            31 (10)    25      Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΑΥΓ. 1979              32 (11)    25      ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ

ΣΕΠΤ. 1979           33 (12)    30      ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΟΚΤ. 1979             34 (13)    30      Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

ΝΟΕΜ. 1979          35 (14)    30      Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΔΕΚ. 1979              36 (15)    30      Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΙΑΝ. 1980               37 (16)    30      Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ

ΦΕΒ. 1980             38 (17)    30      ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ

ΜΑΡΤ. 1980           39 (18)    30      ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ

ΑΠΡ. 1980             40 (19)    30      ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΜΑΪ. 1980              41 (20)    30      ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

ΙΟΥΝ.1980             42           35      Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ (1η ἔκδοση)

ΙΟΥΛ. 1980            43           35      Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΑΥΓ. 1980              44           35      ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΛΟΦΟΙ

ΣΕΠΤ. 1980           45           35      ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ

ΟΚΤ. 1980             46           35      ΠΑΤ ΠΟΚΕΡ

ΝΟΕΜ. 1980          47           35      ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΑΛΤΟΝ

 

 

 

ΔΕΚ. 1980 ξεκινᾶ ὁ 5ος καὶ τελευταῖος κύκλος μὲ τὴν 1η ἐπανέκδοση τοῦ νο.1

τῆς νέας ἀρίθμησης

 

(συνεχίζεται)

 

:flower2::ballet:

 

 • Like 23
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  2,066
 • Group:  Honored
 • Topic Count:  77
 • Content Count:  4,536
 • Reputation:   24,316
 • Achievement Points:  4,551
 • Days Won:  3
 • With Us For:  5,545 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  46

Διδακτορική διατριβή... :)

Edited by Lord Makro
 • Like 13
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  26,001
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  98
 • Content Count:  7,114
 • Reputation:   84,811
 • Achievement Points:  7,123
 • Days Won:  165
 • With Us For:  3,547 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  55

Χαρη σ αυτή την εργασία επιτέλους κατάλαβα - ή νομίζω οτι κατάλαβα -  τι παιζει με τα Λουκυ Λουκ Στρατίκη !!

Χωρίς αυτόν τον οδηγό δεν έβγαινε άκρη .

 

Φίλε Guest ανεκτίμητη η βοήθειά σου !! :respect::clap2::cheers3:

 • Like 14
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  2,265
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  1,001
 • Content Count:  20,072
 • Reputation:   114,779
 • Achievement Points:  20,162
 • Days Won:  334
 • With Us For:  5,526 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  45

Κατάλαβες πως παίζει το γνωμικό τον Πόκεμον μήπως; Gotta catch'em all! :lol:

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39

Έχω πρόσφατα ανακαλύψει το greekcomics και είδα ότι έχετε και σεις ετοιμάσει ένα κατάλογο με τις πρώτες εκδόσεις του Λούκυ Λουκ. Προσπάθησα κι εγώ κάποτε να καταλάβω τι είχε γίνει με τις εκδόσεις αυτές και έχω έτοιμο ένα excel file με 4 πιθανούς κύκλους. Το μόνο που δεν κατάφερα να βγάλω άκρη ήταν τα 7 τεύχη με ένδειξη 12 δρχ, τα οποία αναφέρονται και στις λίστες σας. Κατά τ'άλλα, μετά από μια πρώτη ματιά, βλέπω ότι ο δικός σας κατάλογος έχει μόνο κάποιες μικροδιαφορές εν συγκρίσει με το δικό μου. Όταν βρω λίγο καιρό θα τα συγκρίνω με λεπτομέρεια ώστε να βρω ποιος έχει το λάθος (πιθανότατα εγώ).

 

Σημειώνω ότι όλα τα τεύχη που καταχώρησα στο excel μου, προέρχονται είτε από την προσωπική μου συλλογή, είτε από σκαναρισμένα εξώφυλλα όπου φαίνονται ξεκάθαρα ο αριθμός τεύχους και η τιμή σε δρχ. Δυστυχώς όμως, δεν ήμουν σε θέση να παρατηρώ και όλες τις ημερομηνίες έκδοσης.

 

Θα προσπαθήσω να επανέλθω σύντομα με επιπλέον πληροφορίες.

 • Like 18
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

Καλεσμένε, γνωστέ και ως Επισκέπτη, δεύρο έξω! :aria:

 

Περιμένουμε τον 5ο κύκλο ως μάννα εξ ουρανού!!

 

Ελπίζομε η καθυστέρηση να μην οφείλεται σε ανυπέρβλητα εμπόδια!!!

 

Ευχόμεθα να είστε υγιείς, καθώς και ημείς είμεθα υγιείς!!!!

 

 

===============================================

 

 

Κατά τα άλλα, και μέχρι να παρουσιαστεί ο κατάλογος του 5ου κύκλου από τον ειδήμονα Καλεσμένο, παρουσιάζω τον κατάλογο που έχω στα αρχεία μου (τα οποία είναι ιδιαιτέρως μεγάλα) μήπως βοηθήσει σε κάτι:

 

5ος ΚΥΚΛΟΣ

 

1. Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ (35 δρχ)

2. ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ  (35 δρχ) 
3. Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (35 δρχ)
4. 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (40 δρχ)
5. ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ (40 δρχ)
6. ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ (40 δρχ)
7. ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (40 δρχ)
8. Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ (40 δρχ)
9. ΑΡΙΖΟΝΑ (40 δρχ)
10. Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (40 δρχ)
11. ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ (40 δρχ) 
12. Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ (50 δρχ)
13. ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ (50 δρχ)
14. ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ (50 δρχ)
15. ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ (50 δρχ)
16. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ-ΤΑΝ-ΠΛΑΝ (50 δρχ)
17. Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ (50 δρχ)
18. ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ (50 δρχ)
19. ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ (50 δρχ)
20. ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ (50 δρχ)
21. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ (50 δρχ)
22. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ  (50 δρχ)
23. Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ (50 δρχ)
24. ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (60 δρχ)
25. ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ (60 δρχ) 
26. ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ (60 δρχ)
27. ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ (60 δρχ)
28. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (80 δρχ)
29. Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ  (80 δρχ)
30. ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ (80 δρχ)
31. Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ (80 δρχ)
32. ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ  (80 δρχ)
33. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ  (80 δρχ)
34. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ (90 δρχ)
35. Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ (90 δρχ)
36. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ (90 δρχ)
37. Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ (90 δρχ)
38. Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ (90 δρχ)
39. Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (100 δρχ)
40. 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (100 δρχ)
Edited by constantinople
 • Like 18
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39

Έχω συγκρίνει τις λίστες του theguest με τις δικές μου και επιτέλους έλυσα την απορία μου σχετικά με τα τεύχη των 12 δραχμών!

 

Να σημειώσω ότι στα εξώφυλλα των τευχών #29 και #31 (πολύ πιθανόν και του #30) του 2ου κύκλου, οι τιμές είναι διορθωμένες από το τυπογραφείο σε 12 δρχ. Πιθανόν να τυπώθηκαν ώστε να πουληθούν στην τιμή των 10 δρχ, αλλά μετά υπήρχαν δεύτερες σκέψεις.

 

Το ίδιο συμβαίνει και στο τεύχος #33 του 4ου κύκλου, το οποίο διορθώθηκε (από το τυπογραφείο) από 25 δρχ σε 30 δρχ.

 

 

Μήπως μπορεί ο theguest να επιβεβαιώσει ότι και τα δικά του αντίστοιχα τεύχη έχουν τις διορθώσεις αυτές?

post-30580-0-03497000-1421764601_thumb.jpg

post-30580-0-60071400-1421764601_thumb.jpg

post-30580-0-96651000-1421764601_thumb.jpg

 • Like 15
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39

Φίλε Κωνσταντινούπολη η λίστα σου για τον 5ο κύκλο συμφωνεί με τη δική μου (και σε τίτλους και σε τιμές!). Ας περιμένουμε όμως και μια επιπλέον επιβεβαίωση και από τον theguest, ο οποίος έχει διατρίψει στο θέμα.

 

Προς theguest: ''ὁ 2ος κύκλος σταματᾶ στὸ 41'', διότι η κύρια ιστορία του τεύχους #32 του 1ου κύκλου μεταφέρθηκε σε κάποιο άλλο τεύχος?? (και πιθανόν κάποιες δευτερεύουσες ιστορίες του τεύχους #32 να μην ξαναπαρουσιάστηκαν στους επόμενους τέσσερις κύκλους?). Η ιστορία αυτή -ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ- εκδόθηκε από τη Μαμούθ στο τεύχος 'Ροντέο', το οποίο τεύχος είχε και περισσότερες σελίδες από τα υπόλοιπα τεύχη.

 

Αναμένουμε απάντηση από τον καλεσμένο, γνωστό και ως Ερευνητή!

 • Like 11
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

Νομίζω ότι ο Στρατίκης έσπασε το τεύχος Ροντέο στα 2 και δημοσίευσε τις πρώτες 2 του ιστορίες στο τεύχος Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ και την τρίτη και μεγαλύτερη ιστορία στο ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ (φαντάζομαι ότι αυτά τα τεύχη θα είχαν περισσότερα μυθιστορήματα για να καλύψουν τις υπόλοιπες σελίδες) και από το 2ο κύκλο τις ένωσε ξανά σε ένα τεύχος, το ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ και γι'αυτό δεν ξαναβγήκε το ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ.

 

Αλλά αν κάποιος διαθέτει αυτά τα 2 τεύχη του 1ου κύκλου, ας μας το επιβεβαιώσει. 

 • Like 11
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39

Στο ΡΟΝΤΕΟ του 5ου κύκλου πάντως (τεύχος #8), δεν υπάρχει η ιστορία του ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ. Μόνο οι πρώτες δύο (Ροντέο & Ντεσπεράντο Σίτυ). Θα ήταν βοηθητικό να μάθουμε τι ακριβώς έγινε με τα τεύχη αυτά από κάποιον που τα έχει από τον πρώτο κύκλο.

 

Επίσης, γνωρίζει κάποιος ποια/ποιες ιστορίες περιλαμβάνει το τεύχος "Ο ΛΟΥΚΥ  ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ" ?

Edited by apetoussis82
 • Like 12
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

Πρέπει να είναι το ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ της Μαμούθ, αυτό με τους τύπους με τα μεγάλα αυτιά και τους άλλους με τη μεγάλη μύτη!

 • Like 11
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  3,930
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  722
 • Content Count:  12,873
 • Reputation:   102,733
 • Achievement Points:  12,884
 • Days Won:  138
 • With Us For:  5,381 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  64

Ναι αυτό είναι..... με τους Ο' Τίμινς και τους Ο' Χάρα. :) Άψογο :)

 

:valtnino:

 • Like 13
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  26,001
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  98
 • Content Count:  7,114
 • Reputation:   84,811
 • Achievement Points:  7,123
 • Days Won:  165
 • With Us For:  3,547 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  55

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε ποιούς τίτλους της Μαμουθ αντιστοιχούν οι παρακάτω ιστορίες απο την έκδοση Στρατικη .

 

ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ

ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ

ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

 

Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις και για τις μέχρι τώρα πολύ διαφωτιστικές πληροφορίες γι αυτήν την τόσο μπερδεμένη σειρά . :efxaristo::)

 • Like 15
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39

          ΣΤΡΑΤΙΚΗ                                             ΜΑΜΟΥΘ                                                    

ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ----->  (η ιστορία αυτή βρίσκεται στο ΡΟΝΤΕΟ - δε γνωρίζω αν στο τεύχος του Στρ. υπήρχαν κι άλλες ιστορίες)

ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ----------->  ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΑΛΟΓΟ

ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ-------------------------->  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΤΖΟΕ Η ΣΚΑΝΔΑΛΗ (αν και δεν έχω δει το τεύχος του Στρ.)

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ--------------------->  ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ--------->  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΑΖΟΠΟΔΑΡΟΥΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ------------------->  ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

 • Like 15
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  26,001
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  98
 • Content Count:  7,114
 • Reputation:   84,811
 • Achievement Points:  7,123
 • Days Won:  165
 • With Us For:  3,547 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  55

Σ ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σου !!!! :efxaristo::respect: :respect: :beer6:

 • Like 9
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  4,723
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  18
 • Content Count:  168
 • Reputation:   1,252
 • Achievement Points:  168
 • Days Won:  0
 • With Us For:  5,267 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  

χαμός!

ἐρχόμαστε κοντὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀγαποῦν τὸν Λοῦκυ

μεγάλη χαρὰ παίρνω νὰ τὸ ξέρετε

θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅπου μπορῶ

καὶ σὲ ὅτι γνωρίζω

καὶ νὰ τὸ ψάξουμε παρεοῦλα

ὁρίστε ὅμως πρῶτα αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶχα ἐτοιμάσει

(χωρὶς νὰ γνωρίζω τήν θερμή σας συμμετοχή)

 

 

νάτος καὶ ὁ πέμπτος κύκλος !!!

ἕνας κύκλος χωρὶς ἰδιαίτερες συγκινήσεις

χωρὶς ἐκδοτικὴ πολυπλοκότητα

εἶναι ἕνας κύκλος χωρὶς νέους τίτλους

τὸ μόνο ποὺ γίνεται εἶναι νὰ ἀποχωρήσει ἡ οἰκογένεια Στρατίκη

(τελευταῖο τεῦχος τους εἶναι τὸ νο.23)

καὶ ἀπὸ τὸ τεῦχος νο.24

νὰ γίνει καὶ νὰ μείνει μόνος του, ἰδιοκτήτης καὶ ἐκδότης,

ὁ Τάσος Ψαρόπουλος καὶ ἡ ANGLO-HELLENIC AGENCY του

θὰ μείνει μόνος του γιὰ σχεδὸν ἑνάμιση χρόνο

καὶ θὰ φτάσει νὰ διπλασιάσει τὴν τιμὴ τοῦ τεύχους

ἀπὸ 50 δραχμὲς σὲ 100

καὶ ...θὰ κλείσει τὴν σειρὰ ἄδοξα;

μᾶλλον ὄχι

θὰ κάνει μιὰ ἐκδοτικὴ ἀνατροπὴ πυροτέχνημα στὸ τέλος

καὶ θὰ κυκλοφορήσει δύο τεύχη

ποὺ ἔχουν ἤδη ξαναβγεῖ μέσα στὸν ἴδιο κύκλο

ἔτσι ὁ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ εἶναι τὸ νο.3 ἀλλὰ καὶ τὸ νο.39

καὶ οἱ 7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ εἶναι τὸ νο.4 ἀλλὰ καὶ τὸ νο.40

σίγουρα ἔβλεπε τὸ τέλος νὰ ἔρχεται

 

γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν τὴν λίστα μας

 

5ος ΚΥΚΛΟΣ

 

ΗΜΕΡΟΜ. ΤΕΥΧΟΣ    ΤΙΜΗ   ΤΙΤΛΟΣ

                                     ΔΡΧ.

ΔΕΚ. 1980       1             35     Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΣΜΙΘ

ΙΑΝ. 1981        2             35      ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ

ΦΕΒ.1981        3             35      Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ

ΜΑΡΤ. 1981     4            40       7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΑΠΡ. 1981        5            40      ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΜΑΪ. 1981        6             40       ΚΑΛΑΜΙΤΥ ΤΖΕΗΝ

ΙΟΥΝ. 1981      7             40        ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΙΟΥΛ. 19781     8             40        Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ

ΑΥΓ. 1981         9            40        ΑΡΙΖΟΝΑ

ΣΕΠΤ. 1981     10            40        Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΟΚΤ. 1981        11           40        ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΠΟΔΙ

ΝΟΕΜ. 1981     12           50         Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

ΔΕΚ. 1981         13           50         ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΙΤΥ

ΙΑΝ. 1982          14           50         ΤΖΕΣΣΕ ΤΖΕΪΜΣ

ΦΕΒ.1982          15           50         ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

ΜΑΡΤ.1982       16           50          Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝ ΤΑΝ ΠΛΑΝ

ΑΠΡ. 1982         17           50          Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ

ΜΑΪ. 1982          18           50          ΜΑΜΑ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΙΟΥΝ. 1982        19           50          ΤΟ ΚΑΝΥΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΤΣΙ

ΙΟΥΛ.1982          20          50           ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ

ΑΥΓ. 1982           21          50           ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ

ΣΕΠΤ. 1982        22           50           ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΣ ΤΖΕΪΜΟΝ

ΟΚΤ. 1982          23           50           Ο ΦΙΛ ΝΤΕΦΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΝΟΕΜ.1982        24           60           ΜΠΙΛΥ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ

ΔΕΚ. 1982           25           60           ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ

ΙΑΝ. 1983            26           60           ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ

ΦΕΒ. 1983           27           60           ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ

ΜΑΡΤ. 1983         28           80           ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΑΠΡ. 1983            29           80           Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΜΑΪ. 1983            30            80           ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΥΝ

ΙΟΥΝ. 1983          31            80           Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΙΟΥΛ. 1983           32            80           ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΝΤΕΡΡΙΚΣ

ΑΥΓ. 1983             33            80           ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

ΣΕΠΤ. 1983          34             90           Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ

ΟΚΤ. 1983            35             90            Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΝΟΕΜ. 1983         36              90           Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ

ΔΕΚ. 1983             37              90           Ο ΛΟΥΚΥ ΕΧΕΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ

ΙΑΝ. 1984              38              90           Η ΠΟΛΙΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΦΕΒ. 1984             39            100           Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ

ΜΑΡΤ. 1984           40            100           7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

 

 

 

εἶναι τὸ νο.40 τὸ τελευταῖο τεῦχος;

μοιάζει νὰ εἶναι

ἀλλὰ βέβαιον δὲν εἶναι

τὸ Δεκέμβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς (1984)

κρατώντας τὴν παράδοση τῆς κυκλοφορίας νέων τίτλων μέσα στὶς γιορτὲς

ἡ Μαμοῦθ Κόμιξ ξεκινᾶ τὴν δικιά της ἐκδοτικὴ περιπέτεια μὲ τὸν Λοῦκυ Λοῦκ

 

καὶ τὶ αὐτὸ ἤτανε; τελειώνει ἐδῶ ἡ ἀφήγησή μας;

φυσικὰ ὄχι

ἔχουμε ἀφήσει κενὰ καὶ λεπτομέρειες

μὲ τὰ ὁποία πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκτενέστερα χαχαχα

γιαὐτὸ λοιπόν...

 

(συνεχίζεται)

 

:flower2::ballet:

 • Like 18
 • Respect 2
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  26,001
 • Group:  Veterans
 • Topic Count:  98
 • Content Count:  7,114
 • Reputation:   84,811
 • Achievement Points:  7,123
 • Days Won:  165
 • With Us For:  3,547 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  55

Mας είχες λείψει Καλεσμένε με τις πολύτιμες πληροφορίες σου και το μοναδικό στυλ γραφής σου :best::beer: !!!!! :respect:

 • Like 10
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

Αυτός ο Καλεσμένος είναι πάντοτε wellcome!

 

Μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις την ύπαρξη του ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ και που πήγε μετά η ιστορία στο 2ο Κύκλο; Υπέθετα ότι είχαν κόψει το Ο ΛΟΥΚΥ ΣΤΟ ΡΟΝΤΕΟ στα δύο και μετά το επανενώσανε στο 2ο κύκλο και γι'αυτό εξαφανίστηκε το ΚΡΗΚ, αλλά παραπάνω ο Α.Πετούσης μας είπε ότι "Στο ΡΟΝΤΕΟ του 5ου κύκλου πάντως (τεύχος #8), δεν υπάρχει η ιστορία του ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ. Μόνο οι πρώτες δύο (Ροντέο & Ντεσπεράντο Σίτυ).", οπότε τι έγινε; Αποσύρανε το τεύχος του ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ και η ιστορία του δεν επανεκδόθηκε;

Edited by constantinople
 • Like 12
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  11,736
 • Group:  Members
 • Topic Count:  85
 • Content Count:  3,597
 • Reputation:   37,331
 • Achievement Points:  3,696
 • Days Won:  119
 • With Us For:  4,571 Days
 • Status:  Online
 • Last Seen:  
 • Age:  105

          ΣΤΡΑΤΙΚΗ                                             ΜΑΜΟΥΘ                                                    

ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΚΡΗΚ----->  (η ιστορία αυτή βρίσκεται στο ΡΟΝΤΕΟ - δε γνωρίζω αν στο τεύχος του Στρ. υπήρχαν κι άλλες ιστορίες)

ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΚΑΝ ΓΚΟΛΦ----------->  ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΑΛΟΓΟ

ΑΓΡΙΟ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ-------------------------->  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΤΖΟΕ Η ΣΚΑΝΔΑΛΗ (αν και δεν έχω δει το τεύχος του Στρ.)

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ--------------------->  ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Ο ΛΟΥΚΥ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ--------->  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΑΖΟΠΟΔΑΡΟΥΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ------------------->  ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

 

Επίσης απ'ότι βλέπω από τα εξώφυλλα κλπ:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΚΟ ΠΟΥΕΜΠΛΟ => ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΘΩΝΙΑ => ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ (τουλάχιστον κάνει...ρίμα!)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ => ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟΥΣ ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΤΟΞΕΫ => ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ

ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ => ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ => Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΤΑΛΤΟΝ

7 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ => ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

Edited by constantinople
 • Like 12
 • Respect 1
Link to comment
Share on other sites


 • Member ID:  30,580
 • Group:  Members
 • Topic Count:  45
 • Content Count:  1,757
 • Reputation:   12,337
 • Achievement Points:  1,783
 • Days Won:  7
 • With Us For:  2,771 Days
 • Status:  Offline
 • Last Seen:  
 • Age:  39